SmartGEM

Sistemele energetice locale inteligente (SLES) sunt un concept nou, considerat o abordare cheie care are ca scop susținerea emisiilor de gaze Net Zero prin descentralizarea și digitalizarea pentru a sprijini producția, stocarea și comercializarea corelată la scară locală în vederea reducerii emisiilor de CO2 provenite din activităților legate de clădiri, cum ar fi controlul mediului, încălzirea apei, iluminatul sau utilizarea infrastructurii IT.

Scopul proiectului: Proiectul facilitează integrarea sistemelor energetice locale inteligente în mixul energetic al viitorului, valorificând potențialul energiei verzi distribuite și soluții prescriptive de analiză a datelor și de inteligență artificială. De asemenea, proiectul contribuie la crearea de economii de scară prin oferirea de servicii energetice flexibile și promovarea eficienței energetice și computaționale. Proiectul va sprijini creșterea utilizării resurselor locale și dezvoltarea unui nou model de afaceri pentru a oferi o mai bună motivare/angajare a utilizatorilor și pentru a se adapta la costul energiei din rețea, echilibrând producția, stocarea și prioritizarea consumului pentru a maximiza profitul.

Având ca punct de plecare proiectul pilot Smart Microgrid Controller, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Valorificarea digitalizării consumatorului de energie prin proiectarea unui sistem demonstrativ SLES prin integrarea unor praguri de control inteligent pentru a optimiza utilizarea resurselor energetice și a crește rezistența sistemelor energetice;
  • Construirea unor modele de producție, consum și distributie a energiei termice folosind Inteligența Artificială pentru a permite o interacțiune conștientă din punct de vedere energetic a componentelor SLES care sa conduca la o reducere a consumul de energie, a costul și a emisiile de CO2 pentru clădirea de birouri a partenerului MONSSON care este integrată în prezent în microgrid, prin corelarea comportamentului de consum cu capacitatea de producție în timp real a resurselor regenerabile disponibile;
  • Imbunătățirea mecanismului actual de control al încălzitoarelor de apă pentru a permite utilizarea eficientă a resurselor energetice, într-o manieră distribuită.

SIS, in calitatea sa de coordonator al proiectului va furniza servicii de gestionare a activelor energetice, care face legătura între utilizatorii finali de energie (partenerul MONSSON în calitate de beneficiar al rezultatelor proiectului) și furnizorii de soluții precum UPKIP (fost ICB Digital) și OSO.

Prima etapă din cadrul proiectului SmartGEM este constituită din 6 activități în baza cărora consorțiul s-a ghidat către realizarea modelului de Smart Local Energy System (SLES). Proiectul a debutat cu analiza cerințelor generale și specifice a utilizatorilor și a parților interesate. S-a întocmit un chestionar, ce vă conține plan de GDPR, de evaluare a profilului de utilizator energie (electrica și termică), atât pe zona de consum, cât și pe zona de producție. Ulterior, s-a identificat arhitectura SLES în concodanță cu datele de la studiul de caz (microrețea existentă 120kWp la sediul Monsson) și s-au identificat pașii de dezvoltare model virtual SLES. În paralel s-au identificat și posibilele soluții de implementare automată folosind ofertele furnizorului pentru a susține modelul de afaceri scalabil și s-au susținut activități trasversale atât prin baze de date create în cadrul proiectului pentru diseminare, cât și utilizând Comunitatea Expera – JPP ERA-Net SES Knowledge.

În cadrul celei de a doua etapă consorțiul a atins rezultatele pe care le-a fixat. Din punct de vedere tehnic pentru actuala strategie de control au fost propuși noi algoritmi de optimizare, spre creșterea eficienței energetice, atât a clădirii ca și principal consumator, cât și a surselor termice și electrice, ca principale surse de energie. S-au analizat sursele termice existente și s-au propus echipamente adiționale de măsură și control, având ca scop integrarea acestei surse de energie în aplicația de monitorizare a parametrilor cu date de timp real. Totodată s-a propus o soluție de control și monitorizare a consumatorilor din clădire, iar pentru ca acest lucru să se îndeplinească s-au analizat existențele echipamente din instalații și specificațiile tehnice de interconectare. De asemenea pentru barierele și provocările întâmpinate s-au precizat metode de remediere în livrabilele extinse. Tehnologia Machine Learning a adus un plus de valoare soluției de predicție a defectelor posibile, pe durata de viață a unui SLES. Multe alte subiecte s-au analizat în livrabilele extinse pentru activitățile acestei etape.

microretea inteligenta

Proiectul a cunoscut și o vizibilitate crescută prin activități de:

1. Diseminare în comunitate

  • Evenimentul „Innovation Bridge #4 – Connect local actors to foster regional development” a adus la aceeași masă actori din ecosistemul de inovare din sectorul privat și public. Membrul echipei de proiect, Teodora Mîndra, a prezentat inițiativele pe care le are în cadrul departamentului, proiecte precum SMARTGEM, cu accent pe modul în care acestea au contribuit la dezvoltarea durabilă.
  • GoTech World 2023, cea mai mare expo-conferință de IT & Digital din Europa Centrală și de Est având ca temă centrală a acestei ediții Inteligența Artificială, un concept prezentat prin inovațiile de ultimă oră ale speakerilor internaționali, cât și prin soluțiile tehnologice ale companiilor expozante. SIS SA a urmatit interacționarea cu cele mai folosite sisteme IT pentru SLES (Smart Local Energy System), sisteme folosite și de echipa SIS în cadrul proiectului SMARTGEM.
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București a inițiat o invitație de participare la evenimentul de diseminare al proiectului “Smart Innovative Maintenance and Repair in Solar Energy – SIM-RISE”. Scopul evenimentului este de a sublinia importanța utilizării sistemelor de energie solară, mai ales în contextul combaterii schimbărilor climatice. Managerul de proiect, Andreea Ghinet, alături de managerul tehnic, Teodora Mîndra, au interacționat cu invitații, prin discuții libere și prezentarea broșurii proiectului. Echipa a fost în contact cu acest segment din piață, reprezentanți din domeniul surse noi de energie.

2. Diseminare științifică

  • Prin participarea la cea de-a 6-a Conferință EmergeMAT s-au reunit studenți, oameni de știință, ingineri, reprezentanți ai industriei și alți factori interesați în dezvoltarea de noi metode, concepte și materiale folosind tehnologii noi și emergente, precum și modelarea materialelor. Articolul cu titlul „VULNERABILITIES AND PREDICTIVE MAINTENANCE OF SYSTEMS FOR ADVANCED ANOMALY DETECTION IN SMART MICROGRIDS” a fost conceput în contextul colaborării cu UPB și partenerul Monsson.
  • Revista “Tendințe în Ingineria Sistemelor”, indexată ISSN cu codul 1844-2188, a permis publicarea în două numere, conținut din cadrul activităților de diseminare destinate proiectului SMARTGEM.
  • La final de luna iunie, echipa de proiect a susținut o prezentare în cadrul unei întâlniri online cu reprezentanții ERANET și a proiectelor încadrate la Regional Matters (RM). Utilizând platforma MURAL, reprezentații proiectelor din aceeași categorie au avut ocazia ca să creeze sinergii, să devină curioși cum își pot aduce rezultatele din propriile proiecte cât mai aproape de restul ideilor.

3. Diseminare pe canale media

Proiectul a fost vizibil și pe rețele precum Linkedin, prin 3 știri postate pe site-ul coordonatorului, prin diseminare internă și discuții între parteneri utilizând grupuri de Whatsapp, discuții 1:1 pe telefon, dar și păstrarea unor informații esențiale pe adresele de email.

Pentru mai multe detalii, va puteti adresa managerului de proiect Andreea Ghinet: andreea.ghinet@sis.ro

microretea inteligenta
microretea inteligenta

Perioada:

2022- 2024

Buget total:

Valoare toatala proiect: 1.658.250 lei (335.000 euro)

Surse de finantare:

Bugetul de stat: 1.006.493 lei (203.332euro) 

Cofinantare: 1 457.181,00 lei (92.360 euro) 

Comisia Europeană: 194.576lei (39.308 euro) 

Parteneri

Monsson Alma SRL (Romania)

Universitatea Politehnica Bucuresti (Romania)

ICB Digital (Norvegia)

OSO (Norvegia)