SMARTech – Tehnologie de dezvoltare microretele inteligente bazata pe Digital Twin

Echipa R&D din cadrul SIS SA demareaza in calitate de coordonator proiectul „Smart Microgrid Development Technology based on Digital Twin” (SMARTech). Alaturi de partnerul norvegian Norwegian Research Centre (NORCE), aceasta isi propun sa răspunda cerințelor tranziției energetice la Smart Grid, pornind de la infrastructurile existente, urmata de implementarea echipamentelor de producere a energiei regenerabile, soluții de stocare, strategii inteligente de consum, monitorizare, control de la distanta și eficiență energetică.

Finantator proiect: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul “Energy Programme in Romania”, Apel de finantare Research and Development.

Valoare totala: 274.200, din care 231.000 euro euro reprezentand valoare nerambursabila.

Durata proiectului: 16 luni  (Septembrie 2022-Decembrie 2023)

Obiectiv general: Proiectarea și demonstrarea tehnologiei de dezvoltare microrețele inteligente dedicate accelerarii integrarii surselor regenerabile, cresterea eficienței energetice, incluzand  proiectarea, construcția, monitorizarea și funcționarea pe întreaga durată de viață a microretelelor.

Obiective specifice:

➢ Dezvoltarea unei platforme capabilă să găzduiască un mediu de modelare, simulare și dezvoltare Digital Twin, echipat cu o interfață ciber-fizică.

➢ Elaborarea unui ghid de bune practici pentru dezvoltarea microrețelelor.

➢ Dezvoltarea de algoritmi sau strategii pentru a asigura funcționarea optimă a microretelei

➢ Asigurarea unei producții flexibile de controlere prin configurarea modulelor hardware și software.

➢ Asigurarea unui nivel tehnologic înalt bazat pe implementarea standardelor de comunicatie atât actuale, cât și viitoare, facilitând astfel interoperabilitatea.

Rezultate așteptate:

➢ Creșterea producției de energie regenerabilă prin dezvoltarea de microrețele – 2%.

➢ Eficiența energetică prin implementarea de algoritmi de reducerea vârfurilor de consum și de schimbare a orelor de funcționare – până la 23%.

➢ Îmbunătățirea securității energetice pe baza controlului inteligent și a simulărilor Digital Twin – ținta este de 100%.

Persoane de contact:

Gheorghe Florea, Manager proiect, email: gelu.florea@sis.ro

Teodora Mindra, Ofiter comunicare proiect, email: teodora.mindra@sis.ro.

Ellen Nordgård-Hansen, Manager tehnic, enor@norceresearch.no

Despre Norce (https://www.norceresearch.no/)

NORCE in calitate de partener in cadrul proiectului va participa la modelarea și optimizarea sistemului de microrețea. NORCE este un institut norgevian de cercetare și inovare în domeniul energiei, îngrijirii sănătății, climei, mediului, societății și tehnologiei și abordează provocările cheie pentru societate și contribuie la crearea de valoare la nivel local, național și global. NORCE detine competente in patru domenii strategice, una dintre acestea este producția de energie durabilă, care include și sisteme de distribuție, stocare și management al energiei. In acest proiect își propune să dezvolte noi metode de implementare a microrețelelor care vor fi mai fiabile și vor obține costuri mai mici pe kWh într-o perspectivă bazata pe durata ciclului de viață a intregii instalatii.

Pentru mai multe detalii despre program accesati: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-other-res-for-smes-and-ngos/