SOLUTII DE MODELARE HIDRAULICA

SIS vă propune două pachete software dedicate modelării reţelelor de distribuţie de apă potabilă (InfoWorks WS), respectiv a reţelelor de canalizare (InfoWorks CS), ambele situându-se în topul celor mai bune produse din clasa lor şi fiind furnizate de unul dintre leaderii mondiali în domeniu, Innovyze.

Obiectivul de bază al oricărei organizaţii care se ocupă de distribuţia de apă potabilă este asigurarea unei alimentări continue şi eficiente şi menţinerea unui nivel ridicat al calităţii apei. Apa trebuie să aibă o presiune constantă, iar pierderile datorate scurgerilor trebuie să fie minime. Atingerea acestui obiectiv depinde de o serie de factori precum condiţiile meteorologice, reglementările din domeniu, securitate etc.
 
InfoWorks WS oferă o monitorizare precisă a performanţelor reţelei şi asistenţă în vederea atingerii obiectivelor de operare. Un model precis al sistemului ajută la identificarea punctelor slabe din infrastructură, a incidentelor legate de calitatea apei şi a altor evenimente relevante pentru operarea corectă şi sigură. Modelul poate fi folosit şi în vederea simulării condiţiilor de urgenţă şi a investigării posibilelor soluţii.
 
Exemple de aplicaţii ale InfoWorks WS:
 • Estimarea cantităţii de apă la nivel de consumator individual
 • Investigarea problemelor legate de alimentarea cu apă
 • Managementul cererii
 • Proiectarea şi implementarea planurilor de acţiune în condiţii de secetă
 • Planificarea investiţiilor de capital
 • Analiza legăturilor critice
 • Planificarea scenariilor şi analiza debitelor necesare în caz de incendiu
 • Simularea incidentelor de poluare a apei
 • Stabilirea necesitatilor de tratare a apei la surse
 • Analiza calităţii apei şi a proceselor de clorinare
 • Analiza sedimentelor şi curăţarea conductelor
 • Optimizarea sistemelor de pompare
 • Optimizarea sistemelor de stocare
InfoWorks CS pune la dispoziţia providerilor de utilităţi un instrument unic şi eficient, cu care pot realiza modelarea hidraulică a întregului sistem de canalizare. Acesta este esenţial pentru identificarea punctelor slabe şi justificarea investiţiilor în infrastructură, dar oferă şi o metodă practică pentru controlul operaţional, incluzând control în timp real, al reţelei de canalizare. Alte aplicaţii includ predicţia inundaţiilor şi a evenimentelor de poluare în mediul urban şi modelarea calităţii apei şi a fenomenelor de transport al sedimentelor prin reţea
 
Exemple de aplicaţii ale InfoWorks CS:
 • Masterplanuri şi studii privind sistemele de canalizare şi de drenare a apei
 • Estimarea impactului modificărilor climatice asupra sistemelor urbane de drenaj
 • Implementarea eficientă a sistemelor sustenabile de drenaj in zonele urbane
 • Analiza hidraulică a proceselor de tratare a apei reziduale
 • Identificarea soluţiilor pentru descărcările intermitente din sistemele de canalizare
 • Predicţia inundaţiilor şi a poluării
 • Modelarea fenomenului de transport al sedimentelor şi a calităţii apei
 • Analiza şi managementul sistemelor de canalizare
 • Analiza infiltrării şi a aportului de apă în reţea
Ambele soft-uri pot fi integrate cu aplicaţii GIS sau SCADA în vederea construirii modelului şi a calibrării acestuia pe baza datelor reale preluate de la echipamentele de măsură din proces. De asemenea, aplicaţiile suportă conectarea la baze de date de tip JET, Oracle şi MS SQL, dar şi operaţiunile de import/export în şi dintr-o gamă largă de formate de fişiere.
 
Un alt punct forte ale acestor aplicaţii îl reprezintă interfaţa grafică atractivă, care permite monitorizarea facilă a evoluţiei sistemului modelat pentru diferitele scenarii simulate şi afişarea rezultatelor într-un format uşor de urmărit (fie ca tabele, fie ca grafice de variaţie); aceste rezultate sunt incluse ulterior în rapoarte customizate de activitate în vederea unui management eficient la nivel de organizaţie.