SISTEME CU SIGURANTA MARITA (SIS)

Sistemele cu siguranta marita au fost reglementate incepind din  1996 prin adoptarea standardului pentru Safety Instrumented Systems (SIS) . Reglementarile au continuat si continua datorita necesitatii realizarii unor sisteme si aplicatii cit mai sigure. Principalele aplicatii care impun utilizarea unor aparate si echipamente cu grad de siguranta in functionare garantat “Safety Instrumented Level- SIL”  sunt:

  • Sistemele de detectie si alarmare pentru incendiu si gaze explozive “Fire and Gas”
  • Sistemele de control si protectie al proceselor de ardere “Burner Management Systems-BMS”
  • Sistemele de oprire in deplina siguranta “Emergency Shut Down Systems- ESD”

Sistemele Fire and Gas sunt sisteme de detectie, alarmare si interventie, inclusiv stingere. Sistemele sunt prezente atit in cadrul constructiilor cit si in industrie. Functie de domeniul de lucru aparatele, echipamentele si mijloacele sunt diferite. SIS avind o experienta de peste 28 ani in domeniu este lider tehnic furnizind cele mai adecvate solutii astfel incit clientul sa obtina raportul pret/performanta optim. Sistemele  industriale  sunt cele ce solicita sisteme cu SIL de la 1 la 3, nivelul fiind stabilit de analiza riscului si hazardului prin studii HAZOP, LOPA, HAZID, etc. Principalele elemente ce intra in componenta unui sistem Fire and Gas sunt detectoare de gaze explozive, detectoare de flacara, butoane de  alarmare, sirene de avertizare respectiv controlere cu siguranta marita.

Sistemele BMS sunt sisteme de protectie a regimurilor de functionare a proceselor de ardere incluzind:

  • Cazane(boilere)
  • Cuptoare
  • Generatoare de abur cu recuperare de caldura
  • Reformere
  • Incineratoare

Respectarea standardelor internationale si romanesti atit in faza de conceptie cit si in realizarea sistemelor de control al arderii; IEC 61508, IEC 61511, EN 50156 este garantia conformarii la conceptul de functional safety pe toata durata de viata (Safety Lifecycle).

Sistemele ESD avind la baza un controller performant cu SIL 3 sunt dezvoltate de SIS pe baza celor 3 linii de produse fabricate de HIMA Germania; HIQuad, HIMatrix, HIMax. SIS este in masura sa conceapa si sa realizeze implementarea conceptului unicat HIMA “Safety Non Stop”  ce asigura proprietarul ca modificari hardware sau software, adaptari, extinderi se vor realiza fara oprirea procesului.

Pentru informatii detaliate pe aceste categorii de sisteme, vizitati site-ul nostru https://www.sisfireandgas.com/