REMOTE CONTROL MANAGEMENT

Concept

Firma SIS oferă un serviciu modern pentru deţinătorii de instalaţii tehnologice conduse în timp-real, de sisteme automatizate complexe sau/şi de sisteme BMS pentru clădiri civile sau industriale. Acest serviciu se prestează respectând procedurile Sistemului de Management al Calităţii implementat de SIS conform standardului ISO 9001.

Clienţii pot fi conectaţi on-line la sistemului PHCenter pentru sericii de remote control management pe bază de abonament. “PHCenter” implementează un concept avansat de conducere de la distanţă a diferitelor procese, plecând de la o analiză la nivel superior a întregului proces ţintă. Scopul urmărit este optimizarea performanţelor într-o viziune sistemică.

Principalele grupuri de servicii oferite de PHCenter sunt:

 • Monitorizarea în timp real a stării funcţionale a procesului ţintă şi semnalarea posibilelor apariţii a situaţiilor de risc.
 • Intervenţia de la distanţă, în situaţii de criză, în scopul evitării pericolelor şi pierderilor materiale şi umane posibile.
 • Analiza performanţelor funcţionale şi stabilirea acţiunilor necesare pentru optimizarea acestora din punct de vedere tehnico-economic.
 • Asistenţă de la distanţă a personalului operator în perfecţionarea profesională şi/sau expicaţii punctuale prin subsistemul HELP on-line oferit.

Functii:

 • achiziţia de la sistemul ţintă al clientului a datelor şi informaţiilor necesare monitorizării şi elaborării deciziilor de intervenţie
 • transmiterea şi/sau efectuarea comenzilor la sistemul ţintă al clientului
 • memorare alarme, evenimente şi activităţi ale operatorilor umani
 • afişarea datelor şi informaţiilor de interes pentru operatorii şi experţii PH Center în vederea adoptării deciziilor necesare
 • printare raportare în mod automat pe evenimet sau la cerere
 • programe de mentenanta preventiva
 • asigurarea asistenţei prin sistemul de Help de la distanţă
 • asigurarea unor măsuri de optimizare a performanţelor tehnico-economice cu efect în creşterea productivităţii, reducerea consumurilor de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaz combustibil, etc.), creşterea anduranţei instalaţiilor
 • testare şi autotestare hardware şi software
 • prevenirea situaţiilor de risc (incendiu, explozii, poluari, etc.)
 • reactualizare baza de cunostinte
 • coordonare activitate grup experti pe platforma colaborativa
 • scolarizare personal beneficiar
 • testare si certificare cunostinte personal beneficiar