RAPORTARE ETAPA FINALA A PROIECTULUI DE R&D&I SMARTECH

Pentru a atinge obiectivele UE în materie de schimbări climatice și de politică energetică până în 2030, nu este necesar doar să construirea de noi linii și stații electrice, ci este esențial să se exploateze sistemele electrice prin integrarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), să se construiască microrețele controlabile și să se accelereze realizarea rețelei inteligente.

Proiectul SMART MICROGRID DEVELOPMENT TECHNOLOGY BASED ON DIGITAL TWIN (SMARTECH) este un proiect R&D&I finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.


Până la momentul actual, consorțiul se bucură de o vizibilitate în cadrul științific, in aceasta etapa adaugand inca o lucrare, ce se va publica in MDPI: Teodora Mîndra, Oana Chenaru, Radu Dobrescuand Lucian Toma, „Modular microgrid technology with a single development environment per life cycle, Energies, 2023

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 16 luni, în intervalul Septembrie 2022 – Decembrie 2023, iar principalele rezultate obținute sunt:

  • Model de dimensionare a componentelor microrețelelor și calcularea performațelor (număr panouri fotovoltaice, aria utilizată, număr baterii, putere parc, putere invertor, ROI etc.), utilizând Matlab;
  • Dezvoltarea unui instrument de raportare automată în format Word a specificatilor tehnice rezultate în urmă modelului de dimensionare a componentelor și integrarea performațelor microretelei;
  • Dezvoltarea de algoritmi de balansare a producției și a consumului în condițiile pieței de energie (Time Shifting, Peak Shaving, Cuckoo Search), utilizând Matlab;
  • Dezvoltarea instrumentului de analiză contextuală a indicatorilor de mentenanță predictivă, în baza algoritmilor de Machine Learning;
  • Platforma SMARTech pentru vizualizarea parametrilor de defect/sănătate a microretelei.

microretea inteligenta

In cadrul acestei etape, coordonatorul a efectuat teste de validare si acceptare a rezultatelor dezvoltate. 

Astfel, s-au dezvoltat proceduri de testare a platformelor Digital Twin, a aplicatiilor de tip software, a modelelor de dimensionare si raportare automata s.a.

In plus s-au dezvoltat si alte proceduri: Procedura testare comunicatie – SCADA server, Procedura pentru conectarea magistralei Modbus RTU, Procedura de setare SERVER GPRS, Procedura pentru conectarea magistralei Modbus TCP, Metodologia de elaborare a documentațiilor tehnice pentru lucrările de cercetare-dezvoltare.

Conferinta de inchidere a proiectului Smartech a avut loc la Bucuresti, Hotel IBIS POLITEHNICA, 12.12.2023, 10:30-13:00, Sala PETRACHE POENARU. In cadrul conferintei s-au alaturat reprezentanti ai domeniului energetic precum dezvoltatori de parcuri fotovoltaice si microhidrocentrale, persoane din sectorul public, dar si din sectorul privat cu rezultate in industria energetica, institute de cercetare, distribuitori precum si apartinatori din domeniul legislativ. 

Drd. ing. Teodora MINDRA, manager de proiect si sef departament R&D SIS SA, a prezentat principalele rezultate de proiect, precum si aspectele generale acestuia, activitatile care au condul la indeplinirea rezultatelor si a raspuns intrebarilor tehnice din sala.

Conf. Dr. ing. Lucian TOMA, UNSTPB, a prezentat conceptul Comunităților Energetice Locale, ca soluție pentru tranziția energetică.

Ing. Adrian Laculiceanu a adus in fata celor prezenti o solutie inovatoare de stocare mecanica (gravitationala) a energiei electrice, ce poate fi aplicata in mai multe medii, printre care si microretele inteligente.

Surse și scheme de finanțare pentru  propunerile viitoare ale SIS SA au fost prezentate de dra. Andreea Ghinet.

Mai multe detalii puteti obtine prin accesarea link-uluihttps://www.sis.ro/follow-up-conferinta-de-inchidere-a-proiectului-smartech-smart-microgrid-development-technology-based-on-digital-twin/

microretea inteligenta
microretea inteligenta

 

 Puteti obtine informatii suplimentare de la:

Numele persoanei de contact: Teodora MINDRA;

Rol: Project Manager

E-mail: teodora.mindra@sis.ro

Pentru informaţii detaliate legate deprogramul de finanţare vizitati adresa: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no