SIMULATOR PARC EOLIAN

Pentru facilitarea testarii produselor de automatizare pentru parcuri eoliene, in cadrul firmei SIS a fost dezvoltat un simulator de parc eolian care indeplineste urmatoarele functii:

– interconectarea prin protocol IEC 61850-1-101

– interfata grafica sugestiva

– simularea monitorizarii pentru semnalele: putere activa, putere reactiva, 

– simularea comenzii de setpoint pentru: putere activa, putere reactiva

– simularea comenzii in P/U, Q-f

Platforma de simulare a fost concepută cu scopul de a îmbunătăți soluțiile actuale proiectate pentru controlul și monitorizarea parcurilor eoliene. Platforma de simulare aduce un aport considerabil în testarea funcționării în siguranță a parcului eolian, datorită caracteristicii sale principale, scalabilitatea.

Aplicatia este compusă dintr-o interfață grafică realizată în Visual Studio 2010, un server OPC destinat integrarii cu o aplicatie SCADA, un client de IEC 61850-1-101 și un model matematic realizat în Simulink.
Interfața grafică este realizată cu scopul de a prezenta rezultatele simulării sub forma unor grafice care evidențiază comportamentul modelului matematic al turbinei eoliene în urma unor intrări impuse.
Prin intermediul serverului OPC se poate face conectatarea la clientul OPC existent în sistemul SCADA. Set-point-urile trimise către controller pot fi afișate sau eventual modificate, astfel că testarea se poate face atât pentru valorile actuale, cât și pentru cele viitoare.