PARFAIT

PARFAIT

Platforma pentru protecția datelor personale în aplicațiile Internet of Things

 

Detalii proiect

Scopul principal al proiectului PARFAIT este dezvoltarea unei platforme pentru protecția datelor personale în aplicațiile Internet of Things, care va fi testata pe 2 studii de caz. Un alt obiectiv al proiectului este de a reduce complexitatea integrării și implementării serviciilor în tehnologia Internet of Things de astăzi, prin furnizarea de instrumente și componente interoperabile. 

Interoperabilitatea, împreună cu securitatea și confidențialitatea datelor personale, reprezintă cele mai importante două limitări ale creșterii pieței  Internet of Things. Interoperabilitatea crește complexitatea proceselor de producție și a costurilor de producție.  Pe de altă parte, lipsa securității și a încrederii pentru protecția vieții private pune o bariera între furnizorii de servicii și consumatori, care pot fi definiti ca întreprinderi și consumatori finali. Această barieră afectează direct adoptarea pe scară largă a aplicațiilor Internet of Things. Prin găsirea unor soluții pentru aceste probleme, proiectul vizează generarea unui potențial imens de afaceri. Impactul economic al proiectului va fi realizat printr-un cadru integrat, scalabil de confidențialitate și securitate, care va fi demonstrat prin trei studii de caz conduse de parteneri industriali ai consorțiului de proiect. Aceste studii de caz sunt selectate ca Personal Information Management intr-o aplicatie de tip Smart Hotel, o aplicatie Smart Home cu servicii noi de comanda text si vocala, si o aplicatie Smart Office.

În loc să restrângă potențialul de afaceri pentru anumite domenii verticale, consorțiul își propune să prezinte un cadru global de confidențialitate și securitate, în cadrul căruia pot fi construite diverse cadre tematice. Această abordare va spori potențialul de afaceri și adoptarea rezultatelor proiectului pe o piață mai largă. Proiectul va defini metode, reguli și practici privind interoperabilitatea și securitatea/confidențialitatea. Metodologiile și politicile definite vor fi folosite ca baza pentru dezvoltarea bibliotecilor si instrumentelor care vor construi stratul de fundație pentru IoT specifice domeniului.

Raportare

Etapa I“Studii tehnice si analize comparative privind dezvoltarea platformelor de tip IoT pentru a raspunde necesitatilor utilizatorilor”, s-a finalizat in decembrie 2018 si a constat in cinci acivitati. A fost evaluat stadiul actual, s-au analizat cerintele utilizatorilor si ale arhitecturii si au fost formalizate specificatiile tehnice necesare solutiilor de siguranta si Securitate IoT care sa raspunda acestor cerinte. Acestea au stat la baza definirii modulelor de confidentialitate si Securitate ale platfromei. Tot in cadrul acestei activitati a fost definitivate caracteristicile si functiile aplicatilor si demonstratoarelor utilizate pentru evaluarea solutiilor dezvoltate in cadrul proiectului.

   Publicatii:

   – Suciu, Victor; Balaceanu, Cristina; Anwar, Muneeb; Pasat, Adrian; Ijaz, Hussain; Dobrea, Marius;Beceanu, Cristian. (2018). Analysis of Agriculture Sensors Based on IoT. 423-427.10.1109/ICComm.2018.8453735 

Etapa II“Studii tehnice si analize comparative privind dezvoltarea platformelor de tip IoT pentru a raspunde necesitatilor utilizatorilor ; Proiectarea si realizare platformei”, s-a finalizat si a constat in patru activitati. Au fost definitivate cerintele utilizatorilor, proiectarea arhitecturilor de baza in functie de domeniile IoT considerate, dezvoltarea cadrului de confidentialitate si securitate al platformei si dezvoltarea cadrelor tematice.A fost definitivata arhitectura de integrare a studiilor de caz din toate tarile implicate in proiect, astfel incat sa se obtina o abordare unitara a solutiei finale. Pentru aceasta SIS a dezvoltat un gateway de interconectare MQTT si OPC in cloud pentru care se face securizarea comunicatiei utilizand mecanisme U2F.

Etapa III“Implementarea componentelor platformei; Demonstrare si validarea componentelor platformei Proiectarea si realizare platformei; Demonstrare si validarea platformei; Diseminare, exploatare si standardizare”, va avea loc in perioada 21/12/2019 – 21/12/2020. Etapa consta in sapte activitati ce include proiectarea toollit-urilor si a platformei, implementarea aplicatiilor si demonstratoarelor, testarea si validarea platformei commune si a aplicatiilor si demonstratoarelor ce o utilizeaza in vederea asigrarii sigurantei si securitatii datelor. Sunt prevazute actiuni de diseminare, exploatare si standardizare a rezultatelor obtinute pentru obtinerea unor produse si servicii inovative.

Pana in decembrie 2023 sunt prevazute trei etape de raportare anuala a efectelor economice obtinute in urma comercializarii acestor solutii noi.

Evenimente

1-3 iulie 2018, Paris: Prima sedinta de tip review a proiectului

26-27 martie 2019, Bucuresti: Sedinta consortiului la Bucuresti

17-18 decembrie 2018, Istambul: Sedinta consortiului la Istanbul

8 martie 2019: Sedinta de inceput a proiectului PARFAIT

14-15 octobrie 2019: Sedinta consortiului la Caen

Program

Finantat de catre UEFISCDI – Program 3  – Cooperare europeana si internationala – Subprogramul 3.5 Alte initiative si programe europene si internationale, proiecte EUREKA traditional (network), EUREKA cluster, EUROSTARS

Program specific: ITEA3

Numar proiect:

PN-III-P3-3.5-EUK-2017-02-0063

Nr. contract de finantare UEFISCDI: 66

Durata:

2018 – 2021

Buget:

Valoare totala proiect: 3.016.378 lei

Valoare nerambursabila: 1.889.174 lei

Coordonator proiect international:

Turkcell (TR)

Cordonator Romania:

SIS (RO)

Director de proiect:

Dr. ing. Chenaru Oana Gabriela

tel. +4 0751 308 244

e-mail: oana.chenaru@sis.ro

Parteneri

Ericsson (TR)

Gemalto (FR)

NXP (FR)

Turkgen (TR)

Universite de Burgunde (FR)

Universite la Rochelle (FR)

Pertimm (FR)

Beia (RO)

Softeam (FR)