CALCULOS

Rezumatul proiectului

Cele mai eficiente sisteme automate dedicate pentru controlul proceselor industriale sunt în prezent caracterizate printr-o structură ierarhică ce presupune existenţa a cel puţin două niveluri de automatizare: un nivel executiv responsabil de controlul clasic al parametrilor principali de proces şi un nivel de supraveghere, responsabil de monitorizarea instalaţiilor şi de luare a deciziilor. Cele mai multe dintre mediile industriale necesită un sistem cu un nivel de control superior, capabil să îmbunătăţească şi să optimizeze funcţionarea instalaţiei. Din păcate, eficienţa algoritmilor scade cu creşterea complexităţii sistemelor. Este necesar să se prevadă întreţineri şi modernizări periodice, care sunt costisitoare şi consumatoare de timp.


Tehnologia bazată pe Cloud Computing oferă servicii bazate pe protocoale Internet, care permit accesul la resurse scalabile şi virtuale. Principalul rezultat al proiectului CALCULOS va fi este o platformă  de servicii în Cloud ce ofera pachete de servicii pentru modelare şi calcul cu algoritmi complecşi, capabili să asigure optimizarea funcţionării şi comportarea adecvată în caz de avarii sau în situaţii de risc major. Aceşti algoritmi sunt standardizaţi sub formă de funcţii bloc, stocate in format executabil, pentru a putea fi compatibili şi a fi utilizaţi pe orice sistem de control. Utilizatorii finali (end-users) vor fi clienţii industriali care, de asemenea, pot coopera la alcătuirea şi îmbunătăţirea unor soluţii de conducere. Utilizatorii principali ai platformei vor fi diverse grupuri de ingineri care cooperează pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru fiecare aplicaţie specifică. Proiectul propune şi integrează elemente novatoare, contribuind astfel la îmbunătăţirea procesului de analiză, proiectare şi simulare a sistemelor automate şi la creşterea siguranţei, robusteţei şi eficienţei proceselor industriale conduse.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului este proiectarea unei platforme cloud si a serviciile asociate, platforma care va furniza resursele de prelucrare pentru accesarea si rularea algoritmilor de control avansat si optimizare a instalatiilor industriale la scara mare. Aceste servicii vor permite utilizatorului sa efectueze analize de risc online si prevenirea pericolelor folosind algoritmi generici de control, optimizare, defectoscopie, diagnoza, prevenire a avariilor si analiza defectiunilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Proiectarea unei platforme care sa foloseasca o interfata prietenoasa de programare adresata diferitelor tipuri de utilizatori; 
� Elaborarea unei interfete pentru mai multe tipuri de utilizatori: ingineri software, ingineri specializati in identificarea parametrica si modelare matematica, ingineri specializati in controlul proceselor (automatisti) care lucreaza cu algoritmi complecsi, inclusiv algoritmi genetici si retele neuronale; 
� Crearea unor masini virtuale care sa poata gazdui module/aplicatii, algoritmi de simulare si optimizare; 
� Reducerea costurilor de mentenanta pentru instalatiile industriale; 
� Imbunatatirea relatiei intre mediul academic si cel industrial; 
� Imbunatatirea proceselor si instalatiilor industriale romanesti prin metode si servicii accesibile.

Publicatii

O. Chenaru, D. Popescu, „Execution of an IEC61499 Application on a Remote Server”, series Studies in Systems, Decision and Control, chapter Recent Advances in Systems Safety and Security, Vol. 62, pp 157-177, 2016, ISBN 978-3-319-32525-5, ISSN 2198-4190

O. Rohat, D. Popescu, „Remote Execution Function Blocks for Distributed Systems”, U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 78, Iss. 1, 2016, ISSN (print): 2286-3540

O. Rohat, L. Ocheana, D. Popescu, G. Florea. “Solution based on IEC 61499 for Standardized Representation of Components in a Real-time Library of Reusable Algorithms for Process Control”, Journal of Control Engineering and Applied Informatics (CEAI), ISSN 1454-8658, Issue 1, Vol. 17, pp. 81 – 90, 2015.

O. Rohat, D. Popescu, „Web System for the Remote Control and Execution of an IEC 61499 Application”, Studies in Informatics and Control (SIC), ISSN 1220-1766, vol. 23 (3), pp. 297-306, 2014.

O. Chenaru, A. Stanciu, D. Popescu, G. Florea, V. Sima, R. Dobrescu, „Modeling Complex Industrial Systems using Cloud Services”, 20th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS20), ISBN 978-1-4799-1779-2, pp. 565 – 571, DOI 10.1109/CSCS.2015.109, 2015. 

O. Chenaru, A. Stanciu, D. Popescu, G. Florea, V. Sima, R. Dobrescu, „Open Cloud Solution for Integrating Advanced Process Control in Plant Operation”, 23rd Mediteranean Conference on Control and Automation (MED), pp. 973 – 978, DOI: 10.1109/MED.2015.7158884, 2015.

Program de finantare:

Parteneriate PCCA 2013

Perioada:

2014 – 2017

Buget total:

2.627.086 RON

Parteneri

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI Bucuresti

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Societatea de Inginerie Sisteme SIS S.A.