INOVATION

INOVATION – Solutie pentru INtegrarea eficienta a centralelor eOliene si FotoVoltaice in sistemul energeTIc natiONal

Proiectul INOVATION a avut ca scop eficientizarea procesului de dezvoltare si validare unui sistem de conducere in timp real pentru integrarea eficienta a Centralelor Electrice Eoliene (CEE) si a Centralelor Electrice Fotovoltaice (CEF) dispecerizabile in sistemul energetic national, in conditiile unor variatii  aleatoare ale puterii generate.

Proiectul are ca rezultat o platforma pentru dezvoltarea unor echipamente modulare, scalabile si configurabile pentru interconectarea producatorilor de energie din surse regenerabile in reteaua de transport nationala, respectiv pentru integrarea in reteaua Dispecerului Energetic National (DEN) sau ale altor tipuri de sisteme ierarhice superioare. Configurabilitatea echipamentului prin intermediul platformei permite furnizarea unei familii de produse, configurabile cu diverse module functionale precum validare date, conversie protocoale, monitorizare, predictie, etc., conform necesitatilor fiecarui proiect.

Platforma integrata Inovation cuprinde mai multe componente care au scopul de suport al dezvoltatorului in configurarea unui echipament de tip Nod de Retea sau Control Hub. Aplicatia utilizator reprezinta un mediu de configurare al echipamentului astfel incat sa raspunda cerintelor utilizatorului. Aplicatia genereaza un fisier care cuprinde atat configuratia hardware minimala necesara asigurarii cerintelor, cat si blocurile software necesare implementarii functionalitatii. Pe baza acestei configuratii dezvoltatorul va integra modulele hardware in produsul compact ce reprezinta Nodul de Retea sau Control Hub-ul. Pornind de la configuratia software dezvoltatorul va interconecta in Aplicatia de Configurare functiile bloc intr-un proiect pe care il va compila si il va incarca in unitatea centrala de procesare a echipamentului.

Dupa finalizarea etapelor de configurare echipamentul se testeaza intr-un mediu simulat prin ajustarea corespunzatoare a parametrilor simulatoarelor. Se vor testa separat atat interconectarea cu Simulatorul Parcului Eolian, cat si cea cu Simulatorul DEN. In testarea individuala, verificarea functionalitatii echipamentului se face prin intermediulu Aplicatiei de Configurare, prin conectare on-line la echipament. Dupa finalizarea testelor individuale are loc testarea integrata in urma careia se genereaza buletinul de validare si se poate livra produsul.

Etapa I, finalizata in decembrie 2016, “Studii tehnice si analize comparative privind dezvoltarea produselor de tip Nod de retea si Control Hub pentru a raspunde necesitatilor utilizatorilor”, cuprinde trei activitati ce au scopul fundamentarii premiselor, definitiilor si obiectivelor specifice pentru realizarea proiectului, precum si o identificare preliminara a caracteristicilor tehnice si a modulelor necesare implementarii proiectului.

Etapa II, finalizata in noiembrie 2017, s-a proiectat si realizat modelul experimental al platformei.

Etapa III, “Demonstrare si validare model experimental”, finalizata in oct 2018, a cuprins sapte activitati ce au avut scopul definitivarii solutiei adoptate pentru platforma INOVATION, documentarea modului de utilizare, verificarea si demonstrarea functionalitatii platformei si a echipamentelor obtinute din utilizarea acesteia.

Program

PTE – Proiect Tehnic Inovativ, UEFISCDI

Durata

2016 – 2018

Parteneri

– Societatea de Inginerie Sisteme SIS S.A.

– Universitatea Politehnica Bucuresti