Participare la Conferinta CSCS 2024

Pentru a atinge obiectivele UE în materie de schimbări climatice și de politică energetică până în 2030, nu este necesar doar să se construiască noi linii și stații electrice, ci este esențial să se exploateze sistemele electrice prin integrarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), să se construiască microrețele controlabile și să se accelereze realizarea rețelei inteligente.

Proiectul SMART MICROGRID DEVELOPMENT TECHNOLOGY BASED ON DIGITAL TWIN (SMARTECH), finantat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România” si-a propus in aceasta etapa, in cadrul activitatii A2.5. Optimizarea strategiei de control raportat la piata de energie, cercetarea unui algoritm de Invatare Automata (din eng. Machine Learning). Principalele avantaje ale beneficiarului microretelei inteligente in urma implementarii algoritmului fiind: predicția stării optime de încărcare a bateriei, reducerea emisiilor cu efect de sera si sporirea fiabilitatii prin gasirea unui optim intre costul de operare si costul de vanzare.

In lista algoritmilor avansati de optimizare au fost analizati: Particle Swarm Optimization, Cuckoo Search Algorithm si Bat Algorithm.

In urma analizei s-a ales dezvoltarea algoritmului de cautare a cucului (Cuckoo Search Algorithm – CSA), fiind inspirat din natura si dedicat aplicatiilor metaeuristice de optimizare.

In baza rezultatelor obtinute, s-a scris, publicat si sustinut un articol stiintific in cadrul Conferintei CSCS 2024, eveniment la care s-au strans cercetatori la nivel international.

Conferința a incurajat prezentarea de rapoarte de lucru stiintifice, originale, privind noile direcții și abordări în sistemele de control și informatică, precum și documente de poziție și studii de caz ale proiectelor existente.

Pentru mai multe detalii legate de conferinta: https://cscs24.hpc.pub.ro/program/