Titlu proiect: Cercetari asupra dezvoltarii de materiale avansate si optimizare multiscalara prin integrarea materialelor nano-structurate in sisteme energetice avansate

Acronim: MultiScale

Link: www.multiscale.ro 

Scopul proiectului: facilitarea accesului unui grup de intreprinderi interesate in dezvoltarea de produse si servicii cu valoare adaugata ridicata prin transferul de cunostinte din activitatea de cercetare, la expertiza avansata din cadrul UOC-INSAE in domeniul dezvoltarii de materiale nano-structurate si al integrarii acestora in sisteme energetice complexe si accesul la facilitatile existente pe platforma de cercetare HyRES din cadrul institutului.

 Obiective specifice:

  1. dezvoltarea de cercetari in vederea sintezei de materiale nano-structurate cu aplicatii in procesarea biomasei si a reziduurilor organice in vederea peletizarii si producerii de biogaz, catalizatori pentru reformarea hidrocarburilor, cataliza proceselor de ardere si reducerea emisiilor poluante, purificarea si conditionarea combustibililor gazosi, dezvoltarea de componente pentru celule de combustie si de sisteme de cogenerare integrand baterii de celule de combustie, reducerea impactului ecologic si protejarea anticoroziva a structurilor in medii marine si zone litorale;
  2. dezvoltarea de modele multiscalare si multi-fizice pentru analiza interactiunilor dintre procese termo-fluido-chimice si structuri, in vederea integrarii materialelor nano-structurate in componente ale sistemelor energetice avansate si structuri aflate in conditii de solicitari complexe specifice zonelor de ape continentale si zone litorale;
  3. investigatii experimentale, teste si validari ale modelelor de analiza, simulare si optimizare pe platforma HyRES si in laboratoarele INSAE;
  4. identificarea cerintelor specifice ale intreprinderilor industriale partenere si asistenta prin servicii de inovare, proiectare, modelare si optimizare;

In cadrul acestui proiect, SIS SA are in vedere realizarea documentației tehnice detaliate in vederea definirii unui caiet de sarcini pentru o instalatie pilot de tip microretea care sa desereasca o statie de epurare.

Activitatile SIS SA

Activitatile corespund acțiunilor de analiza si documentare a caracteristicilor procesului pentru care se va realiza proiectul de microretea. Universitatea Ovidius Constanta va furniza catre Societatea de Inginerie Sisteme informatii referitoare la modul de functionare al procesului tehnologic si fazele de operare care corespund unor profiluri de consum diferite. De asemenea, va fi furnizata o lista a consumatorilor, interfetele disponibile si se va defini o clasificare a acestor consumatori relativ la gradul de importanta. Pe baza acestor informatii Societatea de Inginerie Sisteme va defini proiectul tehnic si strategia de control optimal. Aceasta activitate presupune realizarea documentatiei de proiectare, analiza comparativa si dimensionarea solutiilor tehnologice necesare pentru implementarea microretelei, specificatii tehnice pentru implementarea proiectului organizate sub forma unui caiet de sarcini.

Activitatile SIS in cadrul acestui proiect sunt grupate in doua categorii de parteneriat pentru transfer de cunoștințe: Transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării (C) si Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate de organizația de cercetare în colaborare efectivă cu întreprinderea (D)

In cadrul proiectului s-a finalizat prima etapa avand ca rezultat o analiza privind randamentul solutiei energetice, detaliind masuri si metode de crestere a eficentei energetice si de integrare a resurselor energetice regenerabile precum si impactul produs de functionarea statiei de epurare. A fost inceputa, de asemenea, analiza asupra profilului de consum energetic al aplicatiei din punct de vedere al strategiei de control si au fost identificare resurse pentru optimizarea reglarii.

Urmatoarele activitati ale proiectului derulat in cadrul SIS vor include:

1. Evaluarea caracteristicilor curbelor de sarcină şi a curbelor clasate de la consumatorii majori din staţiile de epurare.

2. Evaluarea predicţiilor privind caracteristicile de producere de energie din surse regenerabile (energie eoliană şi solară)

3. Definirea unei strategii de echilibrare a cererii şi a ofertei de energie într-o staţie de epurare.

4. Evaluarea posibilităţilor de utilizare a materialelor nanostructurate pentru eficientizarea proceselor de separare şi condiţionarea nămolului folosind metode de optimizare multiscalară şi multifizică.

5. Validarea modelului prin realizarea unei instalaţii pilot de microreţea într-o staţie de epurare.

6. Ajustarea modelului pe baza rezultatelor experimentale obţinute.

7. Protejarea proprietăţii intelectuale rezultate din proiect.

8. Diseminarea rezultatelor.

Program: Program Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1-Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, Acțiunea:1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe, nr. contract 8/01.09.2016, ID: P_40_279, cod MySMIS 105531.

Domeniul de specializare inteligenta: 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE, Subdomeniile: 4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale, 4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii, 4.4.4 Materiale pentru energie, 4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei