METODOLOGIE

In conformitate cu standardele de calitate ISO, activitatea personalului SIS se ghideaza dupa o metodologie interna rezultata pe baza experientei acumulate. Aceasta metodologie se aplica pentru lucrarile de cercetare-dezvoltare, proiectare-inginerie tehnologica si executii fizice realizate in SIS, precum si pentru alte lucrari cuprinse in domeniul de activitate al SIS : consultanta, asistenta tehnica, instruire de personal in domeniul automatizarii, oferte tehnico-comerciale, studii de prognoza, avizari, expertize, etc. In cazul in care un anumit gen de lucrare nu este indicat in metodologie, se va face o asimilare cu una din activitatile prevazute.

Conditiile concrete de calitate ale produselor SIS se precizeaza in contractele economice pe baza documentelor tehnice, normative-standarde, caietelor de sarcini avizate de beneficiari, precum si altor cerinte convenite intre parti. 

Metodologia SIS cuprinde:

– detalierea atributiilor pentru asigrarea managementului calitatii

– descrierea desfasurarii operatiilor legate de contractare, elaborare, avizare, editare si receptie a lucrarilor

– etapele de proiectare si inginerie tehnologica pentru sisteme si instalatii de automatizare

– etapele de proiectare pentru sisteme informatice si aplicatii software

– caracteristici privind desfasurarea si raportarea pentru activitatea de cercetare – dezvoltare

– recomandari privind lucrul in echipa

– activitati de ofertare si asistenta tehica

– anexe, procedusi si formulare suport pentru realizarea proiectelor

Aceasta metodologie asigura baza necesara pentru ca SIS sa puna la dispozitia clientilor servicii si produse de calitate, sa raspunda ferm si eficient la solicitari si sa asigure trasabilitatea sistemelor realizate.