LIFE – o rețea largă de programe prin care SIS dezvoltă proiecte în favoarea mediului și a economiei circulare

În cadrul activităților de networking ale proiectului LIFE Multi-AD AgroSMEs, Jose B. Carbajo a participat la sesiunea finală a iCirBus-4Industries ca reprezentant al proiectului, care a avut loc pe 4 decembrie în mediul virtual.

LIFE iCirBus-4Industries pune în practică conceptul de economie circulară prin acțiuni axate pe utilizarea în cascadă a deșeurilor provenite din industriile regionale de tratare a energiei și apei din biomasă, pentru a deveni noi produse verzi validate pentru industria materialelor de construcții și îngrășăminte.

Evenimentul, pe lângă faptul că a fost un prilej pentru a arăta principalele rezultate obținute de iCirBus-4Industries, a servit ca forum de întâlnire între diferite consorții europene. Deosebit de interesantă a fost rețeaua realizată cu proiecte bazate pe tehnologii anaerobe precum as LIFE Anadry sau cele al căror obiectiv este recuperarea deșeurilor din industria agroalimentară (de exemplu, LIFE Brewery).

Nu există nicio îndoială că, datorită sprijinului European Commission prin programul LIFE, există o rețea largă de proiecte care se dezvoltă în favoarea mediului și a economiei circulare.