LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs soluție tehnologică

LIFE AgroSM-uri multi-AD face parte din cel de-al treilea plan strategic de inovare al PTV

Inovația tehnologică este o variabilă strategică pentru industria alimentară și a băuturilor, deoarece constituie principalul instrument de garantare a durabilității sale. Progresele tehnologice ale acestor companii ar trebui să fie concentrate pe îmbunătățirea eficienței de mediu a proceselor și produselor, găsirea de practici și tehnici pentru a reduce utilizarea resurselor naturale.

Sectorul agroalimentar este conștient de acest fapt și din acest motiv continuă să parieze pe cercetare și dezvoltare. De fapt, Platforma Tehnologică a Vinului (PTV) a prezentat rezultatele celui de-al treilea plan strategic de inovare, cu un total de 63 de proiecte de cercetare și dezvoltare aprobate. În ceea ce privește investițiile, aceste inițiative au mobilizat peste 50 de milioane de euro, fapt care arată angajamentul clar al sectorului vinicol pentru inovare.

Proiectele speciale de cercetare și dezvoltare 2017-2019 prezentate de PTV clasifică aceste inițiative în cele șase domenii în care este structurată Comisia tehnică a acesteia, inclusiv sustenabilitatea și schimbările climatice. Este în această zonă unde este încadrat proiectul AgroSMEs LIFE Multi-AD 4 „Reactor anaerobic multistaj de înaltă performanță pentru tratarea apelor uzate a companiei din sectorul agroalimentar”.

LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs soluție tehnologică

Proiectul LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs va dezvolta și industrializa un sistem complet automatizat pentru tratarea apelor uzate generate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul agroalimentar. Soluția tehnologică se bazează pe proiectarea unui reactor anaerobic multifazic de înaltă performanță, patentat de AEMA, a cărui fabricație va fi personalizată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client.

LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs va reduce impactul asupra mediului al IMM-urilor alimentare, precum și costurile de exploatare derivate din tratarea apelor uzate. Soluția tehnologică va valorifica sarcina organică a apei reziduale care produce biogaz. Acest biogaz va fi utilizat ca sursă de energie regenerabilă, economisind resurse naturale și reducând amprenta de carbon.

Proiectul LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs este susținut în proporție de 60% de programul LIFE + MEDIU al Comisiei Europene și este coordonat de EEA ca o companie expertă în tehnologiile de tratare a apelor uzate. ITAINNOVA, un centru tehnologic de inovație tehnologică, SIS SA o companie care oferă soluții în domeniul automatizărilor industriale, EGA, specialist în gestionarea și valorificarea deșeurilor organice prin digestie anaerobă și I&S, consultanta și comunicare.