Finalizarea etapei a III-a din proiectul Smart Microgrid Controller

Proiectul SmartMicrogridController și-a îndeplinit unul din obiective planificate: funcționare autonoma și furnizare de energia electrica necesară clădirilor din locație.

Principalele probleme cu care echipa SIS s-a confruntat în această etapă au ținut de dificultăți în realizarea comunicației între echipamente. Au fost derulate activități de documentare și dezvoltare a unor strategii de funcționare a fiecărui echipament în parte (invertor, SBB, DC-DC), precum și găsirea unor referințe optime de funcționare pentru fiecare echipament, acestea nefiind specificate în documentația tehnică a echipamentelor.

Pentru dezvoltarea platformei de modelare și simulare la distanță, s-a definit un set de cerințe funcționale și tehnice și s-au căutat diverse soluții capabile să îndeplinească aceste cerințe. Această activitate a inclus sondarea soluțiilor disponibile pe piata internationala, evaluarea software-urilor, acolo unde a fost cazul. S-au purtat discuții cu reprezentanții de vânzări pentru a prezenta studiu de caz și pentru a detalia specificațiile și rezultatele așteptate, s-a participarea la seminarii web demonstrative care ne-au permis să explorăm mai multe cerințe nonfuncționale precum ușurința utilizării, scalabilitatea și necesitarea unor competențe suplimentare.

                       Pentru strategia de control s-a utilizat un controller Siemens S7-1500 in configurație redundanta, care comunică cu aplicația SCADA, PcVue prin protocol ISO-S7. În aplicația SCADA au fost intoduse toate datele disponibile la acest moment, la acesta faza inca se lucrează la ecranele de control ale instalației și la afișarea graficelor într-un mod avantajos interpretării acestora. Datele sunt arhivate și vor fi folosite la partea de optimizare prin integrarea într-o platforma remote de analiza inteligentă.

În următoarea perioada se vor derula activitățile de implementare a strategiilor de control atât in regim de conectare la rețea, cat si in regim insularizat. Din analiza datelor arhivate se va putea evalua performanta sistemului in diferitele moduri de funcționare.

Va stăm la dispozitie daca aveti nevoie de informații suplimentare.