Finalizarea etapei a II-a din proiectul Smart Microgrid Controller

În cea de-a doua etapă, eforturile s-au concentrat pe definirea prototipului, inclusiv componente, specificații și identificarea provocărilor tehnice care trebuie abordate. Eforturile echipei SIS din această etapă au abordat lucrări privind adăugarea de conținut relevant pe site-ul web al proiectului, definirea și proiectarea prototipului, finalizarea raportului de metodologie a proiectarii unui microgrid, finalizarea procedurilor de achiziție pentru echipamentele care vor fi utilizate în pilot. S-a acordat acum mai multă atenție activităților de diseminare, începând cu site-ul web al proiectului, newsletter, scrierea unui articol în revista Energynomics și organizarea unui eveniment de prezentare a soluțiilor inteligente pentru controlul eficient al microretelei, cu participanți live și online.

În această perioadă, s-au efectuat analize in vederea proiectării microretelei, pornind de la echipamentele existente (deja achiziționate) de catre proprietarului pilotului: panourile fotovoltaice cu o putere maximă de 127 kWp, string box (SBB) acționând ca un convertor de curent continuu cu rolul de a maximiza puterea solară produsă, invertorul care gestionează fluxul de energie între toate elementele și două tipuri de baterii de stocare, de la diferiți producători și cu sarcini diferite, cu rol demonstrativ. În plus, au adăugat pe site convertoarele DC-DC care permit controlul individual al bateriei necesar pentru această configurație și dulapul de control electric care va fi conectat la panoul principal al consumatorului și la integrarea rețelei.

După analiza detaliată a specificațiilor echipamentelor, s-a proiectat sistemul de control al automatizării, parametrii relevanți care vor fi incluși în strategia de control și diagramele de comunicare și interconectare. Ulterior, s-a efectuat integrarea și controlul datelor (module de control, controllere inteligente pentru clădiri cu opțiune de conectivitate la distanță, analizoare de putere, conectori de rețea și dispozitiv de cuplare / decuplare a rețelei). Pentru PLC s-a folosit o arhitectură redundantă pentru a crește fiabilitatea aplicației și a evalua comportamentul acesteia și strategia de control pentru situatiile critice.