Desemnarea castigatorului – Furnizarea de echipamente hardware si software pentru sistem de control avansat

Anuntam semnarea contractului pentru investiția de 91 020 lei, avand obiect de achiziție „Furnizarea de echipamente hardware si software pentru un sistem de control avansat în cadrul proiectului: Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile pentru scăderea emisiilor de CO2 la hidrocentrala Cinciș, prin înnoirea echipamentelor și a controlului avansat (OPERATIONAL) 2021/335834”.

Proiectul urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă și creșterea siguranței în exploatare, printr-o soluție tehnică de retehnologizare si reabilitare a Centralei Hidroelectrice De Mica Putere (CHEMP) CINCIȘ, ce a fost pusă în funcțiune în septembrie 2011, fiind alcatuita dintr-o turbină Francis orizontală (0,88 MW) și o turbină Francis verticală (0,224 MW) – putere totală instalată: 1,104 MW.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

In calitate de partener, SIS a propus soluția optimă de creștere până la 415 MWh/an a producției de energie din hidroenergie și reducerea cu 10-18 % a emisiilor de CO2 generate de HPP Cinciș până în anul 2024.

Date privind Contactul de achizitie directa:

Autoritatea contractantă: S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A cu sediul in B-dul Carol I, nr 12, Bucureşti, România, Telefon- 0244511400, Fax- 0244586100 a desemnat castigator pe SC SOPREX – IMI S.A. 

Pentru mai multe detalii privind desemnarea castigatorului puteti accesa PDF.

Detalii legate de proiect AICI.

Persoane de contact: 

Florin Bardac – florin.bardac@uzincontractor.ro

Teodora Mindra – teodora.mindra@sis.ro