Demarare proiect SmartGEM

Sistemele energetice locale inteligente (SLES) sunt un concept nou, considerat o abordare cheie care are ca scop susținerea emisiilor de gaze Net Zero prin descentralizarea și digitalizarea pentru a sprijini producția, stocarea și comercializarea corelată la scară locală în vederea reducerii emisiilor de CO2 provenite din activităților legate de clădiri, cum ar fi controlul mediului, încălzirea apei, iluminatul sau utilizarea infrastructurii IT.

Scopul proiectului: Proiectul facilitează integrarea sistemelor energetice locale inteligente în mixul energetic al viitorului, valorificând potențialul energiei verzi distribuite și soluții prescriptive de analiză a datelor și de inteligență artificială. De asemenea, proiectul contribuie la crearea de economii de scară prin oferirea de servicii energetice flexibile și promovarea eficienței energetice și computaționale. Proiectul va sprijini creșterea utilizării resurselor locale și dezvoltarea unui nou model de afaceri pentru a oferi o mai bună motivare/angajare a utilizatorilor și pentru a se adapta la costul energiei din rețea, echilibrând producția, stocarea și prioritizarea consumului pentru a maximiza profitul.

Perioada:

2022- 2024

Buget total:

Valoare toatala proiect: 1.658.250 lei (335.000 euro)

Surse de finantare:

Bugetul de stat: 1.006.493 lei (203.332euro) 

Cofinantare: 1 457.181,00 lei (92.360 euro) 

Comisia Europeană: 194.576lei (39.308 euro) 

Având ca punct de plecare proiectul pilot Smart Microgrid Controller, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Valorificarea digitalizării consumatorului de energie prin proiectarea unui sistem demonstrativ SLES prin integrarea unor praguri de control inteligent pentru a optimiza utilizarea resurselor energetice și a crește rezistența sistemelor energetice;
  • Construirea unor modele de producție, consum și distributie a energiei termice folosind Inteligența Artificială pentru a permite o interacțiune conștientă din punct de vedere energetic a componentelor SLES care sa conduca la o reducere a consumul de energie, a costul și a emisiile de CO2 pentru clădirea de birouri a partenerului MONSSON care este integrată în prezent în microgrid, prin corelarea comportamentului de consum cu capacitatea de producție în timp real a resurselor regenerabile disponibile;
  • Imbunătățirea mecanismului actual de control al încălzitoarelor de apă pentru a permite utilizarea eficientă a resurselor energetice, într-o manieră distribuită.

SIS, in calitatea sa de coordonator al proiectului va furniza servicii de gestionare a activelor energetice, care face legătura între utilizatorii finali de energie (partenerul MONSSON în calitate de beneficiar al rezultatelor proiectului) și furnizorii de soluții precum UPKIP (fost ICB Digital) și OSO.