CONTACT

CONTACT

Adresa: Str. Soseaua Electronicii,  nr. 22, Sector 2, Bucuresti

E-mail sis@sis.ro 

Secretariat: 021 252 54 95

Pentru Cercetare, OFERTE si Consultanta tehnica: 0765439170

Stimati clienti/ furnizori/ colaboratori/ colegi,

Pentru, Societatea de Inginierie Sisteme SIS S.A. protecţia datelor cu caracter personal  este foarte importantă.
Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, prelucrarea ulterioară în scopuri privilegiate (arhivare în interes public, cercetare istorică sau stiintifică ori în scopuri statistice), nu este considerată incompatibilă (garantii instituite conform art. 89 din GDPR).
Persoana vizată (orice persoana ale carei date sunt colectate, stocate, prelucrate), este protejată de către Regulamentul General privind  Protecția Datelor (UE) 2016/679 aplicabil din 25 Mai 2018 şi poate interveni când dorește  Societatea de Inginierie Sisteme SIS S.A.: informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea  Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Art. 6 din GDPR, respectiv prin:  consimtământul persoanei vizate, executarea unui contract, obligaţia legală a operatorului, interes vital, interes public sau prerogative de autoritate publică, interes legitim. Prelucrarea datelor cu caracter personal  se face în conditii de legalitate, echitate si transparenţă, cu asigurarea securitatii adecvate a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
Angajatii şi colaboratorii, Societatea de Inginierie Sisteme SIS S.A., respectă cu strictete cerintele legale în privinta protectiei datelor si are grijă ca toate operatiunile de prelucrare sa fie realizate numai cu respectarea prevederilor legale.
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă, semnată si datată, la adresa din Str. Sos. Electronicii,  nr. 22, Sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor: sis@sis.ro