Comunicat de presă – semnare contract de proiectare și execuție pentru un sistem geotermal Alba Iulia

S-a semnat contractul pentru investiția de 3,8 milioane de lei, într-un sistem de eficiență energetică la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, prin granturi SEE/Norvegiene

Marți, 16 mai 2023, s-a semnat, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, contractul de proiectare și execuție pentru un sistem de eficiență energetică la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia.
Investiția se va realiza prin proiectul „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, finanțat prin Programul pentru Energie în România, gestionat de către Innovation Norway.
Ofertantul desemnat câștigător, în urma licitației este ACVATOT SRL din București.
Valoarea contractului de servicii: 3.833.900,00 lei, fără TVA, din care 85% este finanțare neramburabilă.
Durata contractului: 9 luni.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Program pentru Energie în România, cu un grant de: 1.100.000 EURO.
Bugetul total al proiectului: 1.294.118 EURO, din care 1.100.000 EURO reprezintă finanțarea nerambursabilă.
Partener în proiect: Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA
Durata proiectului: până în 30 aprilie 2024.

Beneficiile investiției, în cifre:
• aproape 30.000 euro/an-reducere costuri la facturile de gaz și energia electrică ale clădirii
• 69% reducerea consumului cu energie finală
• 175 tone CO2/an-reducerea emisiilor de CO2/an
• 85%-100% din cantitatea de energie termică produsă de sistemul geotermal- valorificată în regim de autoconsum

Pentru mai multe detalii puteti accesa AICI comunicatul de presa.

Date de cotact:

Maria Seemann, Manager proiect, maria.seemann@apulum.ro
Nicoale Neag, Expert comunicare proiect, email: nicuneag@gmail.com

Teodora Mindra, Manager tehnic, teodora.mindra@sis.ro