Companiile pot accesa până la 30 mil. EUR fonduri nerambursabile din PNRR pentru investiții în panouri fotovoltaice și centrale eoliene

Ministerul Energiei a anunțat disponibilitatea imediată a unui pachet de finanțări ce totalizează aproximativ 600 milioane euro, fonduri nerambursabile în domeniul energiei regenerabile, destinate atât IMM, întreprinderilor mari, dar și companiilor nou înființate. Acestea facilitează investiții în dezvoltarea de soluții „verzi” companiilor cu activitate în România, pentru proiecte unde fiecare beneficiar poate accesa până la 15 milioane euro fonduri nerambursabile sau până la 30 milioane euro pe Schema notificată.

Companiile aplicante trebuie să aibă, printre alte activități desfășurate, și producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică. Pentru a aplica la această soluție de finanțare

punctează utilizarea a 50% din producție pentru autoconsum și capacități de stocare pentru 20% din producție. Departajarea proiectelor, potrivit Ghidului consultativ, se va realiza printr-o contribuție cat mai mare a beneficiarului.

Bugetul alocat procedurii de ofertare prin Schema de până la 15 milioane euro este de 215 milioane eurocu posibilitatea supracontractării de până la 353 milioane euro, din care:

  • energie eoliană – pentru proiecte cu capacități instalate cuprinse între 1MW (exclusiv) și 25MW (inclusiv) pentru – surse eoliene – 77 mil. EUR (cu suprapracontractare* până la 126mil.EUR);
  • energie solară – pentru proiecte cu capacități instalate cuprinse între 1MW (exclusiv) si 40MW (inclusiv) – surse solare – 106 mil. EUR (cu suprapracontractare până la 174 mil. EUR);
  • energie eoliană – pentru proiecte cu capacități instalate între 0,4MW (inclusiv) și 1MW (inclusiv) și energie solară – pentru proiecte cu capacități instalate între 0,4 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) – 32 mil. EUR (cu suprapracontractare până la 53 mil. EUR).

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va situa la 650.000 euro/MW pentru energia eoliană și 425.000 euro/MW pentru energia solară, dar nu mai mult de 15 milioane euro pe întreprinderea solicitantă per proiect.

Ce proiecte sunt eligibile pentru investițiile în energie verde?

Contacteaza echipa SIS la adresa sis@sis.ro pentru a beneficia de o evaluare gratuita a eligibilitatii.