Colaborarea SIS – NORCE pentru mentenanța predictivă a microrețelelor

Prin proiectul SMARTech echipa româno-norvegiană (SIS – NORCE) își propune să răspundă cerințelor tranziției energetice către Smart Grid, pornind de la infrastructurile existente cu implementarea de echipamente de energie regenerabilă, soluții de stocare, strategii de consum inteligent, monitorizare și eficiență energetică. Dezvoltarea microrețelelor inteligente necesită o atenție deosebită, fiind necesară trecerea la conceptul de Microgrid Technology (MT).  Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

microretea inteligenta
microretea inteligenta

Înființată în 1990 compania SIS a suferit unele transformări organizatorice ajungând la formă actuală de societate pe acțiuni, în 1994, în scurt timp impunându-se ca unul din cei mai importanți furnizori de soluții și servicii în domeniul automatizărilor industriale, dovedind capacitate și experiență în conceperea și implementarea de soluții complexe, pe o gamă variată de platforme software, hardware și de rețea, clasându-se în prezent în topul integratorilor de sistem din România.

NORCE (Norwegian Research Centre) este un institut norvegian de cercetare independent care efectuează cercetări atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, pentru a facilita alegeri informate și durabile pentru viitor. NORCE oferă studii de cercetare și inovare în energie, îngrijire și sănătătate, climă, mediu, societate și tehnologie. Soluțiile partenerului nostru abordează provocările cheie pentru societate și contribuie la crearea de valoare la nivel local, național și global.

Activitatea partenerului NORCE în cadrul proiectului Smartech se încheie mereu cu o formă de raportare, care completează activitatea noastră, ca suport, atât pentru că informația transmisă este una corectă, dar și că volumul de muncă depus pentru efectuarea activității este diminuată prin implicare comună.

Rapoartele tehnice transmise de NORCE, cu explicațiile mai prietenoase decât cele regăsite în literatura de specialitate, ne-au clarificat multe aspecte legate de modul în care se dimensionează un microgrid (modul în care calculăm specificațiile tehnice ale echipamentelor de producere energie ce compun un microgrid). Spre exemplu atât în literatură de specialitate, dar și site-urile web ale comercianților, care îndrumă utilizatorii spre a își dimensiona singuri componentele, utilizând diferite metode care pot introduce erori.

Modul prietenos de a indica formulele matematice din livrabilele oferite, exemplele utilizate pentru a spori înțelegerea, dar și explicațiile și interpretarea rezultatelor ne-au ajutat să tranformam algoritmul matematic oferit de NORCE în cod Matlab. Astfel, munca depusă de NORCE de a calcula matematic și munca coordonatorului SIS de a modela utilizând Matlab au dus la realizarea unui model pentru dimensionarea unui microgrid folosit ca:

1. modul din platform Smartech de dimensionare a microgridului

2. instrument din platform Smartech numit „Fill in the blanck” care face raport word automat in baza simularii datelor de dimensionare

microretea inteligenta
microretea inteligenta

Platforma Smartech dezvoltată la acest moment utilizează mai multe surse de date și scopul principal este implementarea unei tehnologii de mentenanță predictivă pentru microgriduri. Datele de timp real culese remote de la aplicațiile SCADA se arhivează în date istorice și sunt analizate în baza unui alt instrument dezvoltat de SIS cu algoritmi de învățare automată (Machine Learning) a indicatorilor de defect și calcularea stării de sănătate (intrument dezvoltat cu Matlab). Acești parametrii rezultați sunt afișați pe ecranele platformei Smartech (dezvoltată cu Matlab).

În literatura de specialitate utilizarea tehnologiei de mentenanță predictivă își propune următoarele:

  • Creșterea duratei de viață a echipamentelor de aproximativ 15%
  • Reducerea timpului de oprire de aproximativ 20%
  • Scăderea costului cu energia electrică cu până la maxim 65%

Ca impact social și de mediu, platforma Smartech este destinată reducerii consumului energetic pe care îl au componentele cu randament crescut, atunci când urmează un defect în sistem sau au un grad crescut de uzură și implicit o durată de viață mică. Prin indicarea următoarei revizii, în condiții de siguranță, se va semnala echipa de mentenanță, se vor urmări parametrii sistemului în timp real și se va calcula constant durata de viață rămasă a echipamentului. În acest fel se va reduce costul cu opririle accidentale și nedorite.