Buletinul 5 LIFE Multi-AD 4 AgroIMM – Noutăți LIFE Multi-AD 4 AgroIMM

LIFE Multi-AD, inovație tehnologică în slujba sustenabilității

microretea inteligenta

Relația dintre inovație, mediu, apă și procesarea alimentelor este cheia pentru managementul competitiv și durabil al industriei alimentare și a băuturilor. Companii de vârf din sector, precum Bodegas AGE, demonstrează angajamentul sectorului agroalimentar față de domeniul C&D&I și sustenabilitate prin colaborarea în proiectul LIFE Multi-AD.

Managementul eficient al apei este una dintre principalele provocări cu care se va confruntă industria agroalimentară în 2030. Nu este vorba doar de tratarea apelor uzate, societatea prin angajamentul crescut față de mediu, si măsurile legislative, cere o utilizare responsabilă și durabilă a resurselor de apă.

În următorii ani, competitivitatea industriei alimentare și a băuturilor va depinde în mare măsură de capacitatea acesteia de a face față principalelor provocări de sustenabilitate. Lipsa resurselor precum apa devine o preocupare majoră, ceea ce impune dezvoltarea de soluții tehnologice pentru creșterea eficienței utilizării acesteia.

Inovare tehnologică: o strategie pentru dezvoltare durabiă și competitivitate

Inovația tehnologică este principalul instrument de garantare a durabilității și competitivității companiilor. Inovația și tehnologia permit o gestionare mai eficientă a apei și a resurselor naturale, sporind rezistența companiilor.

Implicarea industriei agroalimentare în îndeplinirea Planului de Acțiune pentru Economia Circulară prezentata de Comisia Europeană, precum și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și a Agendei a Națiunilor Unite pentru anul 2030, impune companiilor să depășească ceea ce este convențional și să investească în tehnologia și inovația destinate protejării mediului.

microretea inteligenta

A PATRA ADUNARE GENERALĂ: PARTENERII PROIECTULUI LIFE MULTI-AD PREZUNTĂ PROGRESUL TEHNIC ECHIPEI DE MONITORIZARE NEEMO

Partenerii proiectului european  LIFE Multi-AD  4 AgroSMEs (LIFE17 ENV/ES/000331), format din  AEMA  (Agua, Energía y Medioambiente Servicios Integrales SLU),  I&S  (Instituții și Strategii ), ITAINNOVA  (Instituto Tecnológico de Aragón),  SIS  (Societatea de Inginerie Sisteme SA) și EGA (Energygreen Gas Almazán SL), au ținut a patra adunare generală, cu prezența în La Rioja a Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu a Comisiei Europene (CINEA) prin intermediul Reprezentantul NEEMO , Mariona Salvatella, pentru a arăta progresul și rezultatele acestei inițiative.

În cadrul întâlnirii, la care cu excepția AEMA, partenerii au participat online, au fost prezentate rezultatele diferitelor activități desfășurate în ultimele opt luni. În plus, împreună cu reprezentantul Comisiei Europene a fost efectuată o vizită la prototipul demonstrativ situat în Bodegas AGE (Fuenmayor, La Rioja). În cadrul vizitei s-a arătat progresul în asamblarea diferitelor elemente care alcătuiesc unitatea demonstrativă care, pe baza unui proces anaerob, va permite evaluarea viabilității tehnice, economice și de mediu a soluției tehnologice LIFE Multi-AD.

microretea inteligenta

LIFE Multi-AD a participat la al IV-lea Seminar Tehnic Internațional privind managementul apei în industriile agroalimentare

Proiectul LIFE Multi-AD a luat parte la seminarul organizat de AINIA pe 30 septembrie, la care au participat peste 130 de persoane în format hibrid. Seminarul a abordat principalele provocări cu care se confruntă industria alimentară și a băuturilor pentru a realiza o utilizare mai eficientă și mai durabilă a apei.

Experți din diverse domenii legate de sectorul apei, precum agenții publice, furnizori și centre de cercetare, au discutat și au făcut schimb de informații despre principalele tendințe în cercetare și inovare tehnologică pentru tratarea și reutilizarea apei.

Jorge Rojo, AEMA Key Account Manager, a arătat capacitățile soluției tehnologice LIFE Multi-AD în cadrul activității de comunicare și diseminare a proiectului și a desfășurat acțiuni de networking cu inițiative tehnologice sinergice precum Water2return.

microretea inteligenta

LIFE Multi-AD participă la webinarul tematic organizat de Programul privind gazele cu efect de seră a Consiliului European pentru Inovare (EIC)

AEMA, catalizator și coordonator al proiectului LIFE Multi-AD, a participat la Seminarul tematic organizat de EIC Greenhouse Gas Program on the Energy Sector:  https://www.youtube.com/watch?v=JDE6JvMmJwo .

Webinarul face parte din inițiativele dezvoltate de Uniunea Europeană (UE) după prezentarea Acordului Europa Verde. În acest acord, UE s-a angajat să reducă emisiile de CO2 cu 50-55% până în 2030 și să devină neutră în CO2 până în 2050.

Proiectul LIFE Multi-AD dezvoltă o soluție tehnologică, care printr-un proces anaerob, va putea valorifica materia organică prezentă în apele uzate industriale, producând biogaz, care poate fi folosit ca sursă de energie regenerabilă. În acest fel, tehnologia LIFE Multi-AD va reduce amprenta de carbon în comparație cu procesele aerobe.

microretea inteligenta

ACȚIUNI DE NETWORKING MULTI-AD DE LA EGA: EVENIMENT DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI LIFE+VALPORC

Obiectivul principal al proiectului LIFE+VALPORC a fost acela de a demonstra o alternativă durabilă la gestionarea carcaselor și gunoiului de grajd de porc, abordând problemele de mediu ale gestionării lor actuale și valorificând aceste deșeuri prin transformarea lor în biocombustibili (biogaz și biodiesel) și îngrășăminte organice.

În cadrul evenimentului, EGA a prezentat proiectul LIFE MULTI-AD ca alternativă la tehnologia convențională a biogazului pentru tratarea deșeurilor organice.

microretea inteligenta

LIFE Multi-AD a participat la Săptămâna Verde Europeană 2021

LIFE Multi-AD a participat la Săptămâna Verde Europeană 2021, care a avut loc virtual între 31 mai și 4 iunie sub sloganul „Aspiră la poluare zero”.Timp de cinci zile, au fost discutate inițiative relevante pentru acordul verde european, cum ar fi inițiativele climatice, viitoarea strategie privind substanțele chimice și inițiativele dedicate energiei, industriei, mobilității, agriculturii, pescuitului, sănătății și biodiversității.

Săptămâna Verde Europeană 2021 a oferit oportunitatea proiectului LIFE Multi-AD de a putea intra în contact cu alte părți interesate în realizarea unei colaborări cu care să aspire la poluare zero pentru un mediu fără substanțe toxice. LIFE Multi-AD a participat la ceremonia de premiere a celor mai bune proiecte LIFE 2021, precum și la provocarea economiei circulare în WWTP pentru producerea de energie verde: LIFE Ecodigestion 2.0.

Despre proiect

Obiectivul principal al proiectului LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs este dezvoltarea și industrializarea unui sistem inovator complet automatizat pentru tratarea apelor uzate generate de companiile mici și mijlocii din sectorul Food & Drink (F&D). Această tehnologie se bazează pe proiectarea unui reactor anaerob multifazic de înaltă performanță brevetat de AEMA și producția sa va fi personalizată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client.