ANUNŢ – Desemnare castigator asigurarea securitatii si sigurantei activelor MHC Cincis


1. Autoritatea contractantă: S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A cu sediul in B-dul Carol I, nr 12, Bucureşti, România, Telefon- 0244511400, Fax- 0244586100 desemneaza castigator pentru atribuirea contractului de achizitie având ca obiect: Furnizarea de echipamente hardware pentru asigurarea securitatii si sigurantei activelor MHC Cincis (Asset instrumentation) în cadrul proiectului „Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile pentru scăderea emisiilor de CO2 la hidrocentrala Cinciș, prin înnoirea echipamentelor și a controlului avansat (OPERATIONAL) 2021/335834”
Cod CPV 31720000-9 Echipament electromecanic (Rev.2) CPV 31731100-0 Module (Rev.2)
 
2. Valoarea totală estimată (fără TVA): 8500 euro
 
3. Sursa de finanţare: Granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Call SGS‐1.1: ‘Hydropower, geothermal and other RES for SMEs and NGOs’ .
 
4. Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile art. 4.1 din Ordinul MFE 1284/2016
 
5. Criteriul de atribuire: Competitivitatea din punct de vedere tehnic a ofertei si pretul ofertei ( conform Cap III.5 Atribuirea contractului).

6. Comisia de evaluare numită prin decizia/ordinul nr. 306 din 24.03.2023 desemneaza castigatoar ofertantul SC STEFA STEEL SOLUTIONS SRL In urma analizei caracteristicilor tehnice minime si a ofertei financiare ofertantul a fost desemnat castigator. Valoarea ofertei a fost de 40.259,33Lei.

Pentru mai multe detalii puteti accesa PDF.

Eventuale    clarificări    sau    informaţii    suplimentare    se    pot    solicita    prin    e-mail: florin.bardac@uzincontractor.ro sau andreea.ghinet@sis.ro