Anunt demarare proiect: Smart Microgrid Controller

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul domeniului de finanţare

„Inovare Verde în Industria din România”

Proiect: “Smart Micro Grid Controller < Smart-µGC >”

 -Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene-

ANUNŢ DE DEMARARE AL PROIECTULUI

1. Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu  sediul  in  Romania,  Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22 , , telefon +4021/ 2525577,fax +4021/ 2525496, anunta demararea proiectului “Smart Micro Grid Controller < Smart-µGC >”, proiect  co-finantat prin programului  de  finanţare  „Inovare  Verde  în  Industria  din România” conform  Contractului  de finanţare  nr. 2020/505837, încheiat  cu  Innovation  Norway  în  calitate  de  operator  al programului.

2. Totalul  cheltuielilor  eligibile ale  proiectului  este  de 263 225 euro, din  care  asistenţa financiară   nerambursabilă nu   va   depăși   suma   de 115 000   Euro, valoarea   co-finanţării nerambursabile fiind de 46.6%.

3. Durata implementării proiectului este de 24 luni.

4. Proiectul are ca obiectiv analizarea barierelor legale și tehnice actuale în adoptarea la scară largă a microgridurilor din România și propunerea unei soluții tehnice care să permită controlul efficient al unui microgrid și integrarea în rețeaua energetică națională. În cadrul proiectului se va dezvolta un echipament inteligent pentru microgriduri, cu funcții integrate de control și operare in siguranță. Acest proiect vine să sprijine producătorii de energie să folosească mai eficient investitiile lor.

Proiectul isi propune să creasca numărul sistemelor microgrid implementate la nivel național, susținând sustenabilitatea în utilizarea tehnologiilor ecologice prin cresterea eficienței în producerea și utilizarea locală a energiei, facilitând tranzacțiile directe între producție și consumator. Acest lucru ar trebui să reducă încărcarea pe liniile de transport, sporind siguranța în funcționare și alimentarea cu energie a zonei din interiorul microgridului.

Abordarea proiectului Smart µGC este orientată spre dezvoltarea și demonstrarea unei metodologii de proiectare care să permită controlul, interconectarea și integrarea microgridurilor în rețeaua principală. Aria principala a proiectului este reprezentată aplicațiile mici si medii, pentru care se doreste dezvoltarea unui controller dedicat de interconectare microgriduri la un preț accesibil.

5. Grupurile țintă pentru proiectul nostru sunt:

  • Dezvoltatori de parcuri de energie regenerabilă
  • Utilitățile strategice ale administrației locale: spitale, aeroporturi, unitati militare, transportul metropolitan
  • Proprietarii de instalații civile și industriale: data center, spitale, clădiri de birouri, centre comerciale care vor fi interesate să-si dezvolte propriile microgriduri
  • Municipalitățile care vor fi interesate în a implementa insule de microgriduri pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a sprijini o abordare inteligentă a orașului.

6. Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

  • Reducerea emisiilor cu 61% printr-un microgrid cu controler inteligent
  • Colectarea, analiza și sintetizarea nevoilor părților interesate; pregătirea KPI-urilor
  • O metodologie de dezvoltare pentru a găsi cele mai bune soluții pentru implementarea controlului inteligent microgrid
  • Flux de producție de dispozitiv de control microgrid bazat pe o platformă de configurare
  • Servicii de consultanță, dezvoltare și întreținere pentru controlul inteligent microgrid controler de comunicare, Smart µGC. 

7. Puteti obtine informatii suplimentare de la:

Numele persoanei de contact: Gheorghe FLOREA;

Rol: Project Manager

E-mail: gelu.florea@sis.ro

Pentru informaţii detaliate legate deprogramul de finanţare vizitati adresa:

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no