Anunt de participare la procedura de selectie oferte pentru atribuirea Contractului de furnizare servicii organizare eveniment diseminare rezultate pentru proiectul „SMARTechˮ

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului de finanţare

„Energie”, domeniu “Eficienta Energetica”

Proiect: “Smart Microgrid Development Technology based on Digital Twin – SMARTech”

 -Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene-

Bucuresti, 16 Noiembrie 2023

1. Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22, sector 2, telefon +4021/2525577, fax +4021/2525496, anunta demararea achizitiei de servicii de organizare eveniment diseminare rezultate pentru proiectul “Smart Microgrid Development Technology based on Digital Twin <SMARTech>”, co-finantat prin programului  de  finanţare  „Energie” conform  Contractului  de finanţare  nr. 2021/332805, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

2. Obiectul contractului de furnizare îl constituie: livrarea de servicii de inchiriere sala conferinta, servicii de catering pauza si pranz, parte a proiectului „SMARTechˮ.

3. Procedura aplicată: Procedura selectie de oferte/atribuire directa aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

4. Tipul contractului: contract de furnizare servicii.

5. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale.

6. Valoarea estimată: 800 Euro fără TVA.

7. Criteriul de atribuire: Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplinește cerințele din cadrul anuntului de participare, cerințele generale obligatorii și cerințele tehnice minime solicitate prin cererea de oferta și care are pretul cel mai scăzut.

8. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 23.11.2023, ora 16:00

9. Data şi ora deschiderii ofertelor: 24.11.2023, ora 11:00.

10. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire inclusiv adresa la care se transmit ofertele: documentatia de atribuire se va trimite prin e-mail pe baza intentiei de participare. Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa: sis@sis.ro.

Puteti obtine informatii suplimentarede la:

Numele persoanei de contact: Andreea GHINET;

Rol: Responsabil achizitii

E-mail: andreea.ghinet@sis.ro