Anunt de participare la procedura de selectie oferte pentru atribuirea Contractului de furnizare licență sau pachet de licențe de modelare și simulare microrețele inteligente pentru proiectul „SMARTechˮ

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului de finanţare

„Energie”, domeniu “Eficienta Energetica”

Proiect: “Smart Microgrid Development Technology based on Digital Twin – SMARTech”

 -Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene-

Bucuresti, 15 Noiembrie 2022

1. Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22, sector 2, telefon +4021/2525577, fax +4021/2525496, anunta demararea proiectului “Smart Microgrid Development Technology based on Digital Twin <SMARTech>”, proiect co-finantat prin programului  de  finanţare  „Energie” conform  Contractului  de finanţare  nr. 2021/332805, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

2. Obiectul contractului de furnizare îl constituie: livrarea licenței sau pachetului de licențe de modelare și simulare microrețelei inteligente, parte a proiectului „SMARTechˮ.

3. Procedura aplicată: Procedura selectie de oferte aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

4. Locaţia contractului: Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22, sector 2.

5. Tipul contractului: contract de furnizare servicii.

6. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale.

7. Valoarea estimată: 18.000 Euro fără TVA.

8. Criteriul de atribuire: Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplinește cerințele din cadrul anuntului de participare, cerințele generale obligatorii și cerințele tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini și care are pretul cel mai scăzut.

9. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 20.12.2022, ora 11:00

10. Data şi ora deschiderii ofertelor: 20.12.2022, ora 13:00.

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire inclusiv adresa la care se transmit ofertele: documentatia de atribuire se va trimite prin e-mail pe baza intentiei de participare. Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa: sis@sis.ro.

Puteti obtine informatii suplimentarede la:

Numele persoanei de contact: Andreea GHINET;

Rol: Responsabil achizitii

E-mail: andreea.ghinet@sis.ro