ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

 1. In calitate de partener, SIS SA alaturi de coodornatorul S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A cu sediul in B-dul Carol I, nr 12, Bucureşti, România, Telefon- 0244511400, Fax- 0244586100 organizează achiziție directă offline pentru atribuirea contractului de achizitie având ca obiect: Efectuarea lucrărilor pentru realizarea golurilor de montaj tuburi de aspirație în cadrul proiectului „Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile pentru scăderea emisiilor de CO2 la hidrocentrala Cinciș, prin înnoirea echipamentelor și a controlului avansat (OPERATIONAL) 2021/335834”
   Cod CPV 31720000-9 Echipament electromecanic (Rev.2)
           CPV 31731100-0 Module (Rev.2)
   
  2. Valoarea totală estimată (fără TVA): 31.800 lei fara TVA
   
  3. Sursa de finanţare: Granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Call SGS‐1.1: ‘Hydropower, geothermal and other RES for SMEs and NGOs’.
   
  4. Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile art. 4.1 din Ordinul MFE 1284/2016
   
  5.  Criteriul de atribuire: Competitivitatea din punct de vedere tehnic a ofertei si pretul ofertei (conform Cap III.5 Atribuirea contractului).
   
  6. Adresa la care se transmit ofertele: Folosind datele de contact ale achizitorului (e-mail): florin.bardac@uzincontractor.ro
   
  7.  Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 22.11.2023, ora 17.00.
   
  8. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 24.11.2023ora 10.00 la sediul achizitorului.
   
  9. Ofertele se vor prezenta în format electronic identificate cu numele si codul de referinta al proiectului: OPERATIONAL 2021/335834.
   
  10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 30 de zile.
   
  Documentația de atribuire este anexată prezentului anunț.
  Eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin e-mail: florin.bardac@uzincontractor.ro

Pentru mai multe detalii ne puteti gasi si la adresa sis@sis.ro.