Romana Engleza
Login

SEFOIB

 

SEFOIB

 

1.    Generalitati:

Titlu: Sistem enzimatic si fotocolorimetric integrat pentru obtinerea biodieselului cu conducere automata sigura in conditii de hazard
Acronim: SEFOIB

Parteneri:

 • Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie - BIOTEHNOL
 • Societatea de Inginerie Sisteme SA - SIS
 • Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul de Tehnologii Avansate - CTANM

Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe - CNMP
Contract nr.: 62084
Buget total: 2188700
Buget public: 1857750
Perioada de desfasurare: 2008-2011
Director proiect: Gheorghe Campeanu
Responsabil SIS: Marian Popa

 

2.    Scurta descriere a proiectului

     2.1    Scopul Proiectului


SEFOIB accelereaza introducerea fabricatiei de biodiesel, un biocombustibil din generatia I-a,  alternativa ecologica de producere a energiei in mediul rural si dezvolta conceptul european de sat independent energetic. In aceleasi instalatii cu modificari minime din punct de vedere al tehnologiei si a echipamentelor se poate trece la fabricarea bioetanolului, combustibil din generatia a II a, respectiv a biobutanolului, combustibil din generatia a III a.

Prin intermediul SEFOIB se promoveaza participarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din Romania la programele europene si internationale de cercetare si racordarea la aria europeana de cercetare, inclusiv integrarea in platformele tehnologice la nivel european. Proiectul sustine societatea si economia bazata pe cunoastere, deoarece ofera producatorilor agricoli, persoane juridice sau fizice sansa valorificarii superioare a materiilor prime vegetale, a unor deseuri prin transformarea lor  in biodiesel, prin procedee catalizate enzimatic si fotocolorimetric. 

Senzorii spectrali colorimetrici si cromatogarfici portabili pot asigura o testare rapida a calitatii  biodieselului obtinut prin comparatie cu un etalon ales. Prin intermediul sistemelor cu un grad inalt de automatizare se asigura o uniformitate ridicata a calitatii biodiselului obtinut. Serviciile on-line pe care
le propune se adreseaza societatii vazuta ca un mediu de propagare a informatiei si cunoasterii.

Proiectul deruleaza activitati de cercetare-dezvoltare si se remarca, in domeniul asistentei pe care o ofera prin:

 

 • Realizarea de aplicatii practice de chimia si biochimia durabila, nepoluanta, in mediu rural.

 

 • Integrarea sistemelor de oprire in deplina securitate si siguranta.

 

 • Utilizarea catalizei enzimatice si a fotocatalizei in producerea biodieselului.

 

 • Proiectarea si realizarea unor dispozitive electronice computerizate formate din leduri, sisteme de transmitere a datelor si de prelucrare in timp real, programe de calculator specifice alegerii unei anumite lungimi de unda din spectrul radiatiilor electromagnetice din domeniul vizibilului, 400-700 nm.


2.2    Obiectivele Proiectului


Parteneriatul creeat conduce la proiectarea, realizarea unui sistem integrat (SEFOIB) de obtinere a biodiselului, ce va ingloba tehnologii noi de valorificare a deseurilor ce contin materiale grase, in obtinerea biodieselului, prin reactii de cataliza mixta, enzimatica si fotocolorimetrica, produse si servicii inovative (biodiesel, sistem informatic integrat, baze de date, modele pentru conducerea proceselor, metode de control spectrocolorimetric si gaz cromatografice).

Dintre obiectivele specifice masurabile ale proiectului amintim:

 • Realizarea unui pilot integrat productie biodiesel pentru mediul rural, format dintr-un bioreactor, sistem catalitic fotocolorimetric computerizat, sistem de extractie si purificare a biodieselului sub vid cu fluide critice VSEE, sisteme de monitorizare calitate si proces tehnologic spectrocolorimetric si gaz cromatografic cu senzori portabili.
 • Elaborarea unor tehnologii moderne de obtinere a biodiselului din deseuri grase provenite de la procesarea alimentelor prin reactii catalizate enzimatic si fotocolorimetric.
 • Efectuarea unei analize cat mai complete a metodelor, tehnicilor, tehnologiilor, structurilor si arhitecturilor utilizate in realizarea de sisteme inglobate , securitate industriala, sisteme integrate chimice durabile.
 • Arhitectura orientata catre pret scazut
 • Interoperabilitate
 • Asigurarea calitatii la elaborator, realizator, dar si on line la beneficiar.
 • Cresterea sigurantei fuctionarii SEFOIB. Unul din principalele avantaje ale folosirii standardului IEC 61511 in conducerea proceselor industriale este cresterea gradului de siguranta in exploatare a instalatiilor chimice.

 

 

2.3    Rezultate Estimate

Clasificarea drept deseuri a unor materii prime utilizate, fac din proiectul propus o initiativa inteligenta de recuperare cu finalitate energetica a unui material rezidual care, in alte conditii, ar trebui supus tratamentelor costisitoare de recuperare si distrugere, in principal din resursele comunitatii.

Legislatia europeana si nationala a impus masuri coercitive severe utilizarii derivatilor de origine animala. In consecinta multe categorii de produse de origine animala sunt interzise in industria carnii si o buna parte chiar in industria produselor tensioactive (sapunuri, detergenti).

Solutia producerii de Biodiesel, glicerina si fertilizant din astfel de materii prime se aliniaza masurilor de siguranta impuse de comunitatea europeana si mondiala si duce la diminuarea acumularii permanente de materii  -  reziduri, propunand o destinatie alternativa, respectiv resurse energetice.

Pentru asociatiile agro-zootehnice, sau pentru fermierii particulari una din consecintele imediate ale inlocuirii combustibililor traditionali cu un combustibil produs si consumat de ele insele, poate fi o scadere spectaculoasa a costurilor de productie, implicit o crestere a profitului cu pana la 40%. In plus, productia si consumul unei resurse energetice de catre una din aceeasi entitate juridica nu sunt suspuse taxei pe valoarea adaugata (TVA) sau a accizelor.

Trebuie mentionate insa si beneficiile utilizarii biocombustibililor in planul asigurarii calitatii vietii prin reducerea semnificativa a emisiilor poluante si a contaminarii solului, precum si prelungirea vietii motoarelor, stiut fiind ca biodiesel-ul este un execlent lubrifiant al acestora.

In cazul parteneriatelor public-private, (respectiv asociatii agro-zootehnice si/sau societati comerciale din sectoarele conexe cu administratiile locale), cantitatile de biodiesel in surplus necesarului consumurilor destinate activitatilor economico-comerciale, pot fi utilizate pentru asigurarea resurselor energetice necesare iluminarii si termoficarii institutiilor de invatamant, sanatate si cultura din perimetrul comunitatii rurale, si, acolo unde este posibil, a resedintelor private.

3.    Plan de realizare

 

Etapa
Denumire
Termen
Status
I Evaluarea situatiei actuale si fundamentarea solutiei Sistemului enzimatic si fotocolorimetric integrat pentru obtinerea biodieselului cu conducere automata sigura in conditii de hazard 26.02.2009 Realizat
II Fundamentarea arhitecturii, a performantelor, a structurii platformei de realizare a programului SEFOIB 01.10.2009 Realizat
III Proiectarea modelului functional al SEFOIB, format din: unitate de bioreactie, unitate de separare si purificare biodieselului si glicerinei,unitate de analiza instrumental complexa spectrocolorimetrica, gaz-cromatografica (cu senzori portabili) 01.04.2010 Realizat
IV Verificarea functionalitatii sistemului si adaptarea solutiei in vederea realizarii unui model experimental pe studiu de caz 01.11.2010 Realizat
V Demonstrarea functionalitatii, utilitatii si evaluarea performantelor sistemelor de laborator SEFOIB 15.09.2011 Realizat