Romana Engleza
Login

SALINT

 

SALINT

 

 

1.    Generalitati:


Titlu: Studiu privind sistemele de alertare inteligente
Acronim: SALINT
Parteneri: Societatea de inginerie Sisteme SIS SA (CO), Asociatia Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Materialelor (CIMR)- UPB (P1)
Autoritatea contractanta: Ministerul comunicatiilor securitatea informational- MCSI
Contract nr.: 60/06.11.2008
Buget total: 901.057 lei
Buget public: 757.117 lei
Perioada de desfasurare: 21.11.2008- 15.09.2010
Director proiect: prof. univ. dr. Radu Dobrescu
Responsabil SIS: prof. univ. dr. Radu Dobrescu

2.    Scurta descriere a proiectului
   2.1    Scopul proiectului


Un sistem de alarmare urmareste notificarea uneia sau mai multor persoane de aparitia unui eveniment. Scopul este acela de a preveni sau cel putin de a minimiza pierderile cum sunt cele fizice si economice prin interventia automata sau a operatorului uman asupra conditiilor care au determinat producerea evenimentului.

 

Prinicipale neajunsuri ale sistemelor actuale de alarmare sunt numarul mare de alarme emise, alarme nerelevante, timpi de declansare mari, mesaje de alarmare ambigue, dinamica slaba a ierarhizarii alarmelor, complexitatea redusa a metodelor si a datelor care stau la baza generarii alarmelor, dispersia geografica redusa a sistemului de colectare a datelor pe baza carora sunt generate alarmele, lipsa unor metode avansate de alertare a grupurilor de persoane interesate in aparitia evenimentelor.

 

Proiectul acopera o arie larga de domenii si subdomenii si poate fi utilizat de numeroase organizatii din mediul business prin dezvolarea unor biblioteci de algoritmi si strategii de interventii, bazate pe studii de risc si hazard sau chiar de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in situatii de urgenta fiind util la alertarea intregii populatii dintr-un anumit teritoriu in cazul in care este necesara evacuarea.

 

Un sistem de alarmare poate fi reprezentat la nivel global prin urmatoarea schema:

Modelul prezentat permite analizarea sistemului de alerta pe baza componentelor specializare din cadrul structruii. Asemenea sisteme de alarmare sunt utilizate in domenii precum: financiar-bancar, securitate nationala, retele de calculatoare sau internet, procese industriale de fabricatie, telecomunicatii.


2.2    Obiectivele proiectului

Obiectivele generale sunt urmatoarele:

 • Realizarea unor produse performante, flexibile, bazate pe tehnologii inteligente pentru alertare;
 • Stabilirea unor studii si linii directoare pentru dezvoltarea de infrastructuri inteligente in zonele administratiei publice si mediului de business;
 • Crearea de produse functionale, cu inalta valoare adaugata;
 • Dezvoltarea unor retele de comunicatii fara fir, performante si sigure, in zonele administratiei publice si mediului de business;

Obiectivele specifice:
Pentru realizarea obiectivului general se au in vedere o serie de obiective specifice:

 • demonstrarea aplicabilitatii metodologiilor bazate pe simularea matematica si analiza statistica in domeniul respectiv;
 • studierea proceselor ce urmeaza a fi abordate;
 • identificarea avantajelor si dezavantajelor variantelor de abordare;
 • colectarea si interpretarea datelor experimentale obtinute;
 • dezvoltarea unui model dinamic prin utilizarea datelor experimentale obtinute;
 • dezvoltarea  unei  metodologii  si  elaborarea  unui  sistem  informatic  de alertare;
 • experimentarea sistemului si demonstrarea functionalitatii si utilitatii lui.

3.    Plan de realizare

Etapa
Denumire
Termen
Status
1
Studiu asupra situatiilor speciale si necesitatilor care duc la utilizarea sistemelor de alertare inteligenta
21.11.2008
Finalizata
2
Studiu privind solutiile si sitemele avansate existente de alertare inteligenta in situatii speciale
15.04.2009
Finalizata
3
Studiu asupra sistemelor de real time din administratia publica locala si centrala si asupra necesitatii interactiunii cu un sistem inteligent de alertare
15.11.2009
Finalizata
4
Studiu asupra directiilor de dezvoltare pentru asigurarea securitatii prin siteme de alertare inteligenta
15.04.2009
Amanata pentru 2011 lipsa fonduri MCSI
5
Aplicatie pilot
15.09.2010
Amanata pentru 2011 lipsa fonduri MCSI
4.    Noutati despre proiect
(se vor trece evenimentele la care a fost prezentat proiectul - daca e cazul)