Romana Engleza
Login

INOVATION

Titlu: INOVATION - Solutie pentru INtegrarea eficienta a centralelor eOliene si FotoVoltaice in sistemul energeTIc natiONal

Tip proiect: Cercetare -  dezvoltare

Program: PTE, 2016 – 2018

Contractor: UEFISCDI

Parteneri: Societatea de Inginerie Sisteme SIS S.A.

                     Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

 

Scopul proiectului este dezvoltarea si validarea unui sistem de conducere in timp real - INOVATION, pentru integrarea eficienta a Centralelor Electrice Eoliene (CEE) si a Centralelor Electrice Fotovoltaice (CEF) dispecerizabile in sistemul energetic national, in conditiile unor variatii  aleatoare ale puterii generate. Proiectul urmareste dezvoltarea unei platforme pentru dezvoltarea unui echipament modular, scalabil si configurabil pentru interconectarea producatorilor de energie din surse regenerabile in reteaua de transport nationala, respectiv pentru integrarea in strategiile Dispecerului Energetic National (DEN) sau ale altor tipuri de sisteme ierarhice superioare.

 

Etapa I, finalizata in decembrie 2016, “Studii tehnice si analize comparative privind dezvoltarea produselor de tip Nod de retea si Control Hub pentru a raspunde necesitatilor utilizatorilor”, cuprinde trei activitati ce au scopul fundamentarii premiselor, definitiilor si obiectivelor specifice pentru realizarea proiectului, precum si o identificare preliminara a caracteristicilor tehnice si a modulelor necesare implementarii proiectului.

In etapa II, cu finalizare in decembrie 2016, se va proiecta si realiza modelul experimental al platformei.

In etapa III se va face demonstrarea modelului experimental pe un studiu de caz.

 

Pentru mai multe infomatii referitoare la acest proiect, ne puteti contacta la adresa de e-mail:

oana.chenaru@sis.ro