Romana Engleza
Login

Cabluri de detectie incendiu

Semnalizarea pericolului de incendiu în medii industriale si civile cu cablu terosensibil „Protectowire Linear Heat Detector”


      În momentul de faþã existã o multitudine de mijloace de semnalizare a pericolului de incendiu în medii industriale ºi civile. Acestea de regulã semnalizeazã flãcãri, scântei, fum sau temperaturi ale mediului mult prea mari, dupã momentul apariþiei acestora, devenind astfel necesarã utilizarea sistemului de stingere, care în cele din urmã produce pagube importante.
      Metoda prezentatã de noi semnalizezã pericolul apariþiei unui incendiu, înainte de declanºarea acestuia. Aceastã metodã foloseºte o gamã de cabluri (detectori) sensibile la atingerea unui prag de temperaturã, considerat critic în mediul în care se monteazã. Acest tip de detector este mai sigur si presupune costuri de întretiere mai mici in comparaþie cu detectorii convenþionali.
      Cablul este compus din doi conductori din oþel izolaþi cu un polimer sensibil la cãldurã care la temperatura criticã se topeºte ºi permite ca cele douã fire sã formeze un scurt-circuit, iniþiindu-se astfel un semnal de alarma care se transmite la un modul central (panou). Modulul central asigurã alimentarea electricã ºi afiºarea distanþei la care s-a produs supraîncãlzirea.
      Nu este nevoie sa fie încalzitã o lungime anume de cablu pentru a se realiza alarmarea, acest tip de detector prezentând avantajul unei acoperiri liniare cu sensibilitate punctualã.
      Dupã înlãturarea cauzei se decupeazã punctul de scurt-circuit ºi cu o piesã simplã se reface continuitatea circuitului.
      Existã ºi o variantã de cablu care mãsoarã temperatura, apoi o convorteºte în semnal unificat (4...20mAcc), situaþie în care se poate sesiza tendinþa de încãlzire ºi deci declanºa o prealarmã.
      În mod curent se fabricã cabluri pentru 3 zone de temperaturã ºi anume: 68°C, 88°C ºi 137°C.
      Cablurile se pot utiliza în medii explozive (au aprobare FM si UL), cu umiditate ridicatã, praf, vapori corozivi, etc.Aplicatii:
- traseele de cabluri (din industria energeticã, chimicã, metalurgicã, alimentarã, etc.) montate pe orice fel de suport( estacade, pereþi, canale de cable);
- benzi transportoare, conveiere pentru cãrbune sau alte materiale;
- dulapuri de distribuþie, transformatoare ºi alte echipamente electrice;
- sisteme de colectare a prafului (inert sau inflamabil);
- turnuri de rãcire utilizate în industria energeticã, industria cimentului, industria chimicã;
- magazii pentru depozitare, inclusiv depozite frigorifice;
- tuneluri miniere sau rutiere, inclusiv tunelui de metrou;
- terminale pentru distribuþia combustibililor;
- conducte de transport lichide sau gaze;
- platforme de foraj marin sau terestru;
- parcuri rezervoare produse petroliere;
- hangare aviaþie, garaje auto sau feroviare.
      În România existã aplicaþii ale acestui tip de mijloace de semnalizare a pericolului de incendiu la parcuri de rezervoare pentru produse petroliere, staþii de extracþie petrol ºi gaze, rafinãrii de petrol, etc.